År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Rödene: kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Alingsås, Lena, Långareds och Rödene socknar, Västergötland, Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

RAC: 

2011:10