År: 
2008
Författare: 

Maria Urberg

Titel: 

Skeppetorp: arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning för vindkraftverk i Herråkra och Lenhovda socknar, Småland, Uppvidinge kommun, Kronobergs län

RAC: 

2008:12

År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & David Loeffler

Titel: 

Hökhult: arkeologisk utredning och KMKB inför planerade vindkraftverk i Lenhovda socken, Småland, Uppvidinge kommun, Kronobergs län

RAC: 

2008:11