År: 
2014
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning steg 1-2 inom Göingegården 1:13, Lindbergs socken, Varbergs kommun, Hallands län

RAC: 

2014:04

År: 
2015
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Rapport över arkeologisk förundersökning av boplatsen Lindberg 219, Trönninge 32:1>5, Lindbergs socken, Varbergs kommun, Hallands län

RAC: 

2015:03