År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk förundersökning av förhistorisk boplats i Dirhuvud, RAÄ 81 i Ljungs socken, Bohuslän, Uddevalla kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2008:04