År: 
2017
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Syrhåla och Sörred: Arkeologisk utredning steg 1, inom delar av Björlanda och Lundby socknar,  Bohuslän och Västergötland,  Göteborgs stad, Västra Götalands län

RAC: 

ACR1709

År: 
2007
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar i Lundby socken, Bohuslän, Sörred 7:3, Göteborgs kommun, Västra Götalands län

RAC: 

JA29

År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning inom Sörred 73 och förundersökning av fornlämning 264, 265 och 266, Lundby socken, Bohuslän, Göteborgs stad, Västra Götalands län

RAC: 

2008:07

År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Camilla Olofsson

Titel: 

Arkeologisk förundersökning av stensättning Lundby 258, fyndplats Lundby 290 och boplats Göteborg 329, Lundby socken, Bohuslän, Göteborgs stad, Västra Götalands län

RAC: 

2008:02

År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Maria Hinnerson Berglund

Titel: 

Göteborg 350: arkeologisk undersökning av en boplats från bronsåldern, Lundby socken, Bohuslän, Göteborgs stad, Västra Götalands län

RAC: 

2009:18