År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk förundersökning av förhistoriska boplatslämningar på Rompan, Kårehogen 1:28, Morlanda socken, Bohuslän, Orusts kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2008:15