År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Kulturmiljöutredning – arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad vid Dalåsen, Ovikens och Myssjö socknar, Bergs kommun, Jämtlands län