År: 
2010
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Marianne Jämtsäter

Titel: 

Fornlämningsområdet till Nordingrå kyrkoruin, fornlämning 10:1, Nordingrå socken, Ångermanland, Kramfors kommun, Västernorrlands län

RAC: 

2010:04