År: 
2009
Författare: 

Anneli Sundkvist & Svante Norr

Titel: 

Boplatslämningar i Sankt Johannes: arkeologisk utredning etapp 2, Sankt Johannes, Norrköpings stad, Norrköpings kommun, Östergötlands län

RAC: 

2009:32