År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Färnsviken: arkeologisk utredning steg 1–KMKB, Älvsbacka och Nyeds socknar, Karlstads kommun, Värmlands län

RAC: 

2011:29