År: 
2007
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Järnåldersdösar i Odensjö-Vret: arkeologisk efterundersökning inom det stormskadade gravfältet Odensjö 112, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län

RAC: 

JA37