År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Ny kraftledning på sträckan Lindbacka-Östansjö: arkeologisk utredning steg 1-KMKB, Örebro, Täby, Kräcklinge, Hardemo, Viby och Hallsbergssocknar, Närke; Örebro,   Lekebergs och Hallsbergs kommuner, Örebro län 

RAC: 

2012:03

År: 
2005
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning vid Ormesta och Tybblelund i Örebro

RAC: 

JA17

År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Kompletterande arkeologisk utredning steg 1 vid station Lindbacka: Ånsta, Örebro socken, Närke, Örebro kommun, Örebro län

RAC: 

2012:04