År: 
2009
Författare: 

Anna Maria Renck & Svante Norr

Titel: 

A rkeologisk utredning etapp 1 och 2: Skarlunda, Östertälje socken, Södertälje kommun, Stockholms län

RAC: 

2009:28