År: 
2017
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Vindbruk på Vikbolandet: kulturmiljö- och påverkansanalys, projekt Vikboland Vind, Vindpark Ormsätter och Vindpark Jonsberg, inom Häradshammars, Jonsbergs, Rönö och Östra Husby socknar, Norrköpings kommun, Östergötlands län

RAC: 

ACR1712