År: 
2011
Författare: 

Kjell Edvinger

Titel: 

Särskild arkeologisk utredning steg 2 inför planerad nybyggnation inom fastigheten Viby 2:1, Östra Ryds socken, Söderköpings kommun, Östergötlands län

RAC: 

2011:01