År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Viken: kulturhistorisk förstudie inför planerad gruvdrift inom Orrgården, Viken, Västeråsen, Åbbåsen och Österåsen, Ovikens socken, Jämtland, Bergs kommun, Jämtlands län

RAC: 

2011:24