Vår enklaste rapportserie är PM från Arkeologicentrum, PMAC. I den presenteras de mest kortfattade rapporterna. Här finns också olika slags yttranden och andra kortare texter.

De allra minsta uppdragen, eller uppdrag med mycket blygsamma resultat, t.ex. inga påträffade fornlämningar, rapporteras i PM. Vissa PM gäller frivilliga arkeologiska utredningar, andra är sammanställda efter länsstyrelsebeslut. Ett större antal utgör s.k. kulturhistoriska förstudier. Vi har på senare år övergått till att benämna dem kulturmiljöanalyser, som mycket bättre svarar mot kundernas behov i samband med tillståndsansökningar. .

 

PMAC

 

2022

PMAC202202. Östanskog 1:1: kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt inom Graninge socken, Ångermanland, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. P2022-023-Y. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202201. Praxis och det arkeologiska kunskapsunderlaget: fornlämningspotential, lagrum och kompletterande arkeologisk utredning inom Blisterlidens vindpark, 551-5306-2015. P2022-009-AC. Britta Wennstedt Edvinger.

 

2021

PMAC202117. Tornäs: förnyad kulturmiljöanalys, kompletterande arkeologisk utredning samt uppdatering av antikvariska bedömningar inför planerade vindkraftverk inom trakterna Föllinge prästbord och Tornäs, Föllinge socken, Krokoms kommun, Jämtlands län. P2021-035-Z. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202116. 2021-10-27. Utposten 2: praxis och det arkeologiska kunskapsunderlaget. P2021-086-X. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202115. 2021-09-07. Hedsjövallens kulturmiljö besiktigad med anledning av planerad väg, Hedsjö S:2, Ramsjö socken, Ljusdals kommun, Gävleborgs län. P2021-067-X. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202114. Arkeologisk utredning steg 1 med anledning av planerad biotopvård inom RAÄ L1945:951 (småindustriområde) i nedre delen av Odensalabäcken i Östersunds kommun, Jämtlands län. P2021-056-Z. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202113. 2021-06-20. Björnberget: kompletterande arkeologisk utredning med anledning av ändrad vägdragning inom en vindpark, Borgsjö socken, Medelpad, Ånge kommun, Västernorrlands län. P2021-024-Y. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202112. 2021-06-18. Gretas klackar 2: fornlämningspotential och tidpunkt för marinarkeologisk utredning. P2021-031-X. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202111. 2021-06-17. Bäcknäs: kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt inom Burträsks socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län. P2021-020-AC. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202110. 2021-06-16. Pålböle: kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt inom Sävars socken, Umeå kommun, Västerbottens län. P2021-014-AC. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202109. 2021-06-04. Altergård: kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt inom Norrfjärdens socken, Piteå kommun, Norrbottens län. P2021-044-BD. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202108. Ny väg vid Hedsjövallen, Hedsjö S:2, Ramsjö socken, Ljusdals kommun, Gävleborgs län. P2021-025-X. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202107. 2021-05-14. Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt inom Vagle 1:5, Frösö socken, Östersund kommun, Jämtlands län. P2021-005-Z. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202106. 2021-10-05. Arkeologisk utredning steg 1 inför en ny fördelningsstation inom Kånback 1:330>4, 1:337 och S5>1, Ragunda socken och kommun, Jämtlands län. P2021-076-Z. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202105. 2021-05-03. Utposten 2: fornlämningspotential och frågan om tidpunkt för marinarkeologisk utredning. P2021-031-X. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202104. 2021-03-08.  Rapport över arkeologisk undersökning i form av schaktnings­övervakning vid fiberförläggning inom ödesbölet Svedje, fornlämning L1946:5214, fossil åker, Duved 3:2>1, Åre socken och kommun, Jämtlands län, dnr 431-7241-2019. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202103. 2021-02-08. Rapport över arkeologisk utredning inför planerad GC-väg i Duved, Åre socken och kommun, Jämtlands län, dnr 431-7023-2019. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202102. 2021-02-03. Vindkraftsutbyggnad vid kulturmiljövårdens riks­intresse Granhult, Uppvidinge och Växjö kommuner, Kronobergs län: påverkans­analys. P2021-006-G. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202101. 2020-01-09. Vindkraftsutbyggnad vid kulturmiljön Havravallen, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län: påverkansanalys. P2020-076-X. Britta Wennstedt Edvinger.
 

2020

PMAC202004. 2020-12-10. Kulturmiljöutredning inför utvidgad bergtäkt inom Julåsen 3:14>1, Borgsjö socken, Medelpad, Ånge kommun, Västernorrlands län. PMAC2020-071-Y. Britta Wennstedt Edvinger

PMAC202003. 2020-11-15. Rapport över arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll inom fornlämning L1947:5633 (Marby 22:1), en förhistorisk boplats på Storsjöns strand, dnr 431-6035-2018. P2018-027-Z. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC202002. 2020-05-15. Påverkan på kulturmiljövårdens riksintresse Granhult av en vindpark i Åshult, Granhults socken, Småland, Uppvidinge kommun, Kronobergs län, dnr 551-4548-2017. Britta Wennstedt Edvinger. P2020-020-G.

PMAC202001. 2020-03-24.  Kompletterande arkeologisk utredning i Skäckarps projektområde för vindbruk, inom delar av Annerstads, Nöttja och Torpa socknar, Småland. P2020-003-G.

 

2019

PMAC201907. 2019-11-16. Besiktning av kulturvärden inför planerat vindbruk i projektområdet Selkävaara, Tärendö socken, Pajala kommun, Norrbottens län. P2019-036-BD. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC201906. 2019-10-26. Kompletterande utredning inför planerat vindbruk i Tvinnesheda, Åseda socken, Småland, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.  P2019-040-G.  Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC201905. 2019-10-13. Kulturmiljöutredning vid blockstentäkt inom Nasta 2:3, Rinkaby socken, Närke, Örebro kommun och län. P2019-037-T. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC201904. 2019-06-07. Arkeologisk utredning steg 1 inom Rödögården 1:6, Rödöns socken, Krokoms kommun, Jämtlands län. P2019-018-Z. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC201903. 2019-06-03. Arkeologisk utredning steg 1 inom Stora Blåsjön, Frost­vikens socken, Strömsunds kommun, Jämtlands län: P2019-023-Z.Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC201902. 2019-05-22. Degerkölsvallen och Kölvallen: kulturmiljöpåverkan av en planerad vindpark i Färila och Los socknar, Ljusdals kommun, Gävleborgs län. P2019-024-X. Britta Wennstedt Edvinger.

PMAC201901. 2019-02-26. Färdvägen Ragunda 123 (L1946:4162) från Hammarstrand mot Håsjö: antikvarisk bedömning och kulturmiljöpåverkan av planerad markkabel; Ragunda kommun, Jämtlands län. P2019-008-Z.  Britta Wennstedt Edvinger.

 

2018

PM. 2018-11-19. PM rörande fångstgropen RAÄ Holm 39:1 i vägkorridor till Kråktorpets projektområde för vindkraft, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. PMAC201810-P2018-036-Y. Kjell Edvinger.

PM. 2018-11-19. Rapport över kompletterande arkeologisk utredning steg 1 inom den planerade vindparken Ed SV, Töftedals socken, Dalsland, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. PMAC201809-P2018-035-O. Britta Wennstedt Edvinger.

P.M. 2018-08-25. Rapport över kompletterande arkeologisk utredning steg 1 av vägkorridor i Nylandsbergens projektområde för vindkraft, Indals-Nyland och Sodalen i Indals socken och Nora i Sättna socken, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. PMAC201808-P2018-026-Y. Kjell Edvinger.

PM. 2018-08-20. Rapport över arkeologisk utredning steg 2, Övsjö 1:73>1, Håsjö socken, Bräcke kommun, Jämtlands län, dnr 431-2062-2017. PMAC201807-P2017-013-Z. Britta Wennstedt Edvinger.

PM. 2018-07-07. Registrering av ett fångstgropssystem inom trakten Fjällandet, Lits socken, Öster­sunds kom­mun, Jämtlands län. PMAC201806-P2018-017-Z. Kjell Edvinger.

PM. 2018-06-19. Kompletterande arkeologisk utredning steg 1 i projekt­området för en planerad vindpark, Stor-Vrången, i Lingbo, Skogs socken, Ockelbo kom­mun, Gävleborgs län. PMAC201805-P2018-019-X. Britta Wennstedt Edvinger.

PM. 2018-06-14. Återställning av två fångstgropar i kraftledningsgata inom trakten Fjällandet, Lits socken, Öster­sunds kom­mun, Jämtlands län. PMAC201804-P2018-020-Z. Kjell Edvinger.

PM. 2018-05-18. Besiktning av en förmodad fångstgrop i kraft­lednings­gata inom trakten Fjällandet, Lits socken, Öster­sunds kom­mun, Jämtlands län. PMAC201803-P2018-016-Z. Kjell Edvinger.

PM. 2018-03-19. Förtydligande av bedömningsgrunder i underlag för tillståndsansökan avseende Pauträsk vindkraftpark. PMAC201802-P2018-012-AC. Britta Wennstedt Edvinger.

PM. 2018-01-15. Fornlämningar och fornlämningspotential vid ny väg till vind­kraftverk LK3 vid Råmmarehemmet, Björsbolet och Krogstorp samt Brunnsmossen, Bosshemmet och Källefall, Daretorps socken, Västergötland, Tidaholms kommun, Västra Götalands län. PMAC201801-P2018-003-O. Britta Wennstedt Edvinger.

 

2017

PM. 2017-12-01. Bedömning av fornlämningspotential inom Fäbodbergets vindpark, Fredrika och Lycksele socknar, Lappland, Åsele och Lycksele kommuner, Västerbottens län. PMAC2017-031-AC. Britta Wennstedt Edvinger.

PM. 2017-12-01. Bedömning av fornlämningspotential inom Blaklidens vindpark, Fredrika socken, Lappland, Åsele kommun, Västerbottens län. PMAC2017-045-AC. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-12-01. Bedömning av fornlämningspotential inom Fäbodbergets vindpark, Fredrika och Lycksele socknar, Lappland, Åsele och Lycksele kommuner, Västerbottens län.  PMAC2017-031-AC. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-11-27. Rapport över kompletterande arkeologisk utredning steg 1 i Stigareds projektområde för vindkraft, Gästared och Stigared, Gullereds socken, Västergötland, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. PMAC2017-044-O. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-11-25. Fäbodväsendet i Fageråsens projektområde för vindbruk, Malungs socken, Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. PMAC2017-041-W. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-11-08. Rapport över platsbesök vid förmodad fångstgrop och kompletterande arkeologisk utredning steg 1 i Kråktorpets projektområde för vindkraft, Lidens socken, Medel­pad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. PMAC2017-040-Y. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-11-08. Rapport över kompletterande arkeologisk utredning steg 1 i Nylandsbergens projektområde för vindkraft, Indals-Nyland och Sodalen i Indals socken och Nora i Sättna socken, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. PMAC2017-039-Y. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-10-27. Rapport över frivillig arkeologisk utredning steg 1 på gränsen mellan Bromsjöbodar och Fornbohyttan, Linde socken, Västman­land, Lindesbergs kommun, Örebro län. PMAC2017-034-T. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-07-25.  Rapport över besiktning av fäbodlämningen Lockne 290, Lockne-Bleka 2:4>5 och Loke 1:20, Lockne socken, Östersunds kommun, Jämtlands län, dnr431-6736-2016. PMAC2017-027-Z. Kjell Edvinger.

 

PM. 2017-05-17. Rapport över arkeologisk utredning inför vindkraftsutbyggnad på Gärdes­floberget, Rätans socken, Bergs kommun, Jämtlands län. PMAC2016-040-Z. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2017-02-07. Rapport över besiktning på Rödmyrberget, Sörutansjö 1:3 >1, Högsjö socken, Ångermanland, Härnösands kommun, Väster­norrlands län. PMAC2017-002-Y. Kjell Edvinger.

 

PM. 2017-01-27. Sjöarbergets vindkraftverk och Fågelsjö gammelgård. PMAC2016-045-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


 

2016


PM. 2016-12-07. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Avasjö 1:18, del av, Dorotea socken, Lappland, Dorotea kommun, Västerbottens län. PMAC2016-018-AC. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-12-06. Rapport över arkeologisk utredning, Klövsjö 7:49, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län. PMAC2016-031-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-11-22. Rapport över arkeologisk utredning, Granbo 5:1>2 och S, Hanebo socken, Bollnäs kommun, Gävleborgs län. PMAC2016-038-X. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-11-21. Angående fornlämningspotential vid område för planerad berg- och moräntäkt inom Vettasjoki 6:1, Gällivare socken, Lappland, Gällivare kommun, Norrbottens län. PMAC2016-043-BD. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-09-30. Rapport över arkeologisk utredning inför planerat vattenbruk inom Västgård 1:1>1, Kalls socken, Åre kommun, Jämtlands län. PMAC2016-035-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-07-13 . Rapport över arkeologisk utredning inför nya vägar vid Midskogs kraftverk, Stuguns socken, Ragunda kommun, Jämtlands län. PMAC2016-030-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-06-23. Rapport över arkeologisk förundersökning vid Notån, bo­platsen Hällesjö 207:1, Alanäset 2:44>3, Hällesjö socken, Bräcke kommun, Jämtlands län. PMAC2015-015-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-06-12. Rapport över arkeologisk utredning vid Midskogs kraftverk, Lits och Stuguns socknar, Östersunds och Ragunda kommuner, Jämtlands län. PMAC2016-026-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-05-18. Rapport över besiktning av fornlämning Brunflo 151:1, bläst­brukslämning, på traktgränsen mellan Ope och Torvalla, Brunflo socken, Östersunds kommun, Jämtlands län. PMAC2016-022-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-05-06. Rapport över arkeologisk utredning inför planerat vattenbruk inom Västgård 1:1>1, Kalls socken, Åre kommun, Jämtlands län. PMAC2016-014-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-02-15a. Preliminär kulturmiljöanalys: kulturvärden utmed väg 168, sträckan Tjuvkil–Vävra och Risby–Stället, Lycke, Hålta och Ytterby socknar, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. PMAC2016-003-O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-02-15b. Preliminär kulturmiljöanalys: kulturvärden utmed väg 574, sträckan Kode–Kareby, Solberga och Kareby socknar, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. PMAC2016-003-O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-02-15c. Preliminär kulturmiljöanalys: kulturvärden utmed väg 604, Tofta–Kärna, Torsby socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län. PMAC2016-003-O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2016-01-11. Rapport över arkeologisk utredning, Luspen 3:6, 3:116 m.fl., Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län, dnr 431-5883-2015. PMAC2015-037-AC. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

2015


PM. 2015-11-30. Rapport över arkeologisk utredning steg 1 inom del av Södersättra 4:23 m.fl., Sollentuna socken, Sollentuna kommun, Stockholms län. PMAC2015-053-AB. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-11-09. Rapport över besiktning av kulturminnen inom Zinkgruvans projektområde för vindkraft, Askersunds och Motala kommuner, Örebro och Östergötlands län. PMAC2015-042-TE. Kjell Edvinger.


PM. 2015-11-04. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Kaskeluokt 2:11, Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län. PMAC2015-041-AC. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-09-04. Rapport över arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid ledningsarbeten vid lämningarna Hackås 321, småindustriområde, och Hackås 324, flottningsränna, Hackås socken, Bergs kommun, Jämtlands län, dnr 431-3494-2015. PMAC2015-024-Z. Kjell Edvinger.


PM. 2015-09-04. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Rörbäcksnäs 2:31, Lima socken, Malung-Sälens kommun, Dalarnas län, dnr 431-5937-2015. PMAC2015-032-W. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-08-13. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Nedernora 1:118>6, Stora Skedvi socken, Säters kommun, Dalarnas län, dnr 431-3789-2015. PMAC2015-027-W. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-06-24. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Övsjö 1:76>1, Håsjö socken, och Gastsjö 5:15>5, Hällesjö socken, Bräcke kommun, Jämtlands län. PMAC2015-033-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-06-01. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Vemdalens kyrkby 55:6>2, Vemdalens socken, Härjedalens kommun, Jämtlands län. PMAC2015-019-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-05-18. Rapport över kompletterande arkeologisk utredning steg 1 inom Erikstad, Johanneshus, Simmarp och Vittaryds-Nygård, Vittaryds socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län. PMAC2015-023-G. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2015-03-09. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Skogsäng 1:3, Mellby socken, och Horsaberg 2:2 och 2:3, Skede socken, Småland, Vetlanda kommun, Jönköpings län. PMAC2015-007-F. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

2014


PM. 2014-11-20. Uppdatering med anledning av ny kulturmiljölag av antikvariska bedömningar av kulturhistoriska lämningar i en planerad vindpark: Dalåsen, Bergs kommun, Jämtlands län. PMAC2014-056-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-09-06. Rapport över arkeologisk utredning inom fastigheten Norsjö 2:12 och boplatsen Norsjö 107:1, Norsjö socken och kommun, Västerbottens län.  PMAC2014-007-AC. Britta Wennstedt Edvinger.


PM.  2014-08-22. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Stormon, Högsjö socken, Ånger­manland, Härnösands kommun, Västernorrlands län. PMAC2014-045-Y. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-08-17. PM: stenålder i Målarbergets projektområde för vindkraft. PMAC2014-027-UW. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-07-11. Rapport över arkeologisk utredning steg 1 inom Brinken och Gårdbäck, Norsjö socken, Norsjö kommun, Västerbottens län.PMAC2014-026-AC. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-04-16.  Uppdatering med anledning av ny kulturmiljölag av antikvariska bedömningar av kulturhistoriska läm­ningar i projektområdet Målarberget, Avesta och Norbergs kommuner, Dalarnas och Västmanlands län. PMAC2014-023-UW. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-03-05. Uppdatering med anledning av ny kulturmiljölag av antikvariska bedömningar av kulturhistoriska lämningar belägna i en planerad vindpark: Hälsingeskogen, Ovanåkers kommun, Gävleborgs län. PMAC2014-016-X. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-02-26. Uppdatering med anledning av ny kulturmiljölag av antikvariska bedömningar av kulturhistoriska lämningar i en planerad vindpark vid Horshaga, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PMAC2011-049-G. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-02-03. Rapport över arkeologisk utredning steg 1 av fyra vägsträckor inom den planerade vindparken Tvinnesheda, Nottebäcks och Åseda sn, Åseda kommun, Kronobergs län. PMAC2013-049-G. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2014-01-17. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, Husta 1:15, Gnarps socken, Hälsingland, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län. PMAC2014-004-X. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

 

2013


PM. 2013-10-20. Rapport över arkeologisk utredning steg 1, korrigerad lednings­sträckning inom trakten Källerud, Täby socken, Närke, Örebro kommun, Örebro län. PMAC2013-043-T. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

 

2012


PM. 2012-10-11. Arkeologisk utredning av uppställningsplatsen för ett vindkraftverk i anslutning till Hultema pro­jektområde för vindkraft, Tybble 1:7, Tjällmo socken, Motala kom­­mun, Östergötlands län. PMAC2012-061-E. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2012-10-11. Kompletterande arkeologisk utredning steg 1 av upp­ställningsplatser för vindkraftverk och vägkorri­dorer i Räns­lidens pro­jekt­område för vindkraft, Dalskogs socken, Melleruds kom­­mun, Västra Götalands län. PMAC2012-066-O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2012-10-05. Arkeologisk utredning av vägkorridorer till Skedala pro­jektområde för vindkraft, Enslövs socken, Halmstads kom­­mun, Hallands län. PMAC2012-065-N. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2012-04-12. Angående fynd av halsring av brons inom Bjälebo, Kristdala socken, Småland. PMAC2012-021-H. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2012-02-03. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Degerkölen, Färila socken, Hälsingland, Ljusdals kommun, Gävleborgs län. PMAC2011-076-X. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2012-01-20. Angående verksplaceringar och vägar i förhållande till kultur­­miljö­vårdsintressen i en planerad vindpark vid Horshaga, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PMAC2011:103 G. Britta Wennstedt Edvinger.


 

2011

 

PM. 2011-12-08. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Storhöjden och Törstaåsen, Kramfors kommun, Västernorrlands län. PMAC2011:87 Y. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-12-23. Mullberget: kompletterande arkeologisk utredning steg 1, Rätans socken, Jämtland, Bergs kommun, Jämtlands län. PMAC2011:81 Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-12-20. Handsjökrusen: arkeologisk utredning, Rätans socken, Jämtland, Bergs kommun, Jämtlands län. PMAC2011:85-Z. Kjell Edvinger.


PM. 2011-12-19. Gärdesfloberget: arkeologisk utredning, Rätans socken, Jämtland, Bergs kommun, Jämtlands län. P2011:036-Z. Kjell Edvinger.


PM. 2011-12-15. Kompletterande arkeologisk utredning i Kamsåsens projektområde för tre vindkraftverk, Hallens socken, Åre kom­mun, Jämtlands län. PMAC2011:100 Z. Kjell Edvinger.


PM. 2011-11-19. Kompletterande arkeologisk utredning i Mullberget, projektområde för vindkraft, Rätans socken, Bergs kom­mun, Jämtlands län. PMAC2011:81 Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-10-03. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Spjutåsberget, Fröland, Säbrå och Häggdångers socknar, Ångermanland, Härnösands kommun, Västernorrlands län. PMAC2011-057-Y. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-09-27. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Knäsjöberget, Graninge socken, Ångermanland, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. PMAC2011-051-Y. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-09-25. Kompletterande arkeologisk utredning vid Tritteboda projektområde för vindkraft, Hultsjö socken, Sävsjö kommun, Jönköpings län. PMAC2011:69 F. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-08-29. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Fängsjön–Storsjöhöjden, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. PMAC2011-058-Y. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-08-23. Bemötande av länsstyrelsens internyttrande avseende på­verkan av vindkraftsutbyggnad på riksintresset för kultur­miljö K46 Halltorp–Hagby, dnr 551-744-10. PMAC2011-065-H. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-06-17. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark: Grönmyrberget, Hemsön, Härnösands kommun, Västernorrlands län. PMAC2011:44 Y. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2011-04-26. Potentiell fornlämningsförekomst vid planerad vindpark vid Blåsmark, Hortlax och Pite socknar, Piteå kommun, Norrbottens län. PMAC2011:17 BD. Britta Wennstedt Edvinger.


PM 2011-02-21. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark: Ådalen Norra, Kramfors kommun, Västernorrlands län. PMAC2011:01 Y. Britta Wennstedt Edvinger.


 

2010

 

PM. 2010-12-18. Kulturvärden vid Rävbacka: kompletterande arkeologisk utredning och påverkansanalys, Skallsjö socken, Västergötland, Lerums kommun, Västra Götalands län. PMAC2010:86 O. Kjell Edvinger & Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2010-10-21. Särskild arkeologisk utredning etapp 1, Åtvidaberg 6:8, 6:14 och 6:27, Åtvids socken, Åtvidabergs kommun, Östergötlands län. PMAC2010:81 E. Kjell Edvinger.


PM. 2010-10-11. Kronoberget: kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Knista och Kvistbro socknar, Närke, Lekebergs kommun, Örebro län. PMAC2010:77 T. Kjell Edvinger & David Loeffler.


PM. 2010-10-01. Rapport: återdeponering av boplatsmaterial från förhistorisk boplats, Sibbarp 213, Varbergs kommun, Halland, dnr 431-7714-06. PMAC2006-030-N. Britta Wennstedt Edvinger.


PM 2010-09-28. Velinga: kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Daretorps och Velinga socknar, Västergötland, Tidaholms kommun, Västra Götalands län. PMAC2010:71 O. David Loeffler & Britta Wennstedt Edvinger.


PM 2010-09-27. Kulturhistorisk förstudie inför planerade vindparker på Stöttingfjället, Stensele och Vilhelmina socknar, Lappland, Storumans och Vilhelmina kommuner, Västerbottens län. PMAC2010:73 AC. Britta Wennstedt Edvinger.


PM 2010-09-08. Utby-Soldattorpet: fältinventering och översiktlig kulturhistorisk dokumen­tation, Utby 6:1, Utby 18:12 och Soldattorpet 1:11, Utby socken, Västergötland, Mariestads kommun, Västergötlands län. PMAC2010:74 O. Kjell Edvinger & Magnus Stenhols.


PM 2010-07-15. Tre generationer åkerdiken: arkeologisk undersökning, Skepplanda 217, Västergötland, Ale kommun, Västra Götalands län. PMAC2007:48 O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2010-07-14. Vindkraftverk i Brotorp: särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Brotorp 5:1, Fivelstads socken, Östergötland, Motala kommun, Östergötlands län. PMAC2009:62 E. Magnus Stenhols.


PM. 2010-07-14. Två vindkraftverk i Tägneby: särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Stora Lund 4:2 och Tägneby 2:5, Västra Tollstads socken, Östergötland,  Ödeshögs kommun, Östergötlands län.  PMAC2009:61 E. Magnus Stenhols.


PM. 2010-07-14. Särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Bondorlunda 2:7 och 4:1, Strå och Hovs socknar, Östergötland, Vadstena kommun, Östergötlands län. PMAC2009:62 E. Magnus Stenhols.


PM. 2010-06-28. Kultur- och naturvärden på Rödmyrberget: arkeologisk utredning och naturvärdesinventering, Säbrå socken, Ångermanland, Härnösands kommun, Västernorrlands län. PMAC2010-059-Y. Britta Wennstedt Edvinger, Kjell Edvinger & Lena van den Brink.


PM. 2010-05-11. VKV 2 i Assjö: särskild arkeologisk utredning, etapp 1, Assjö 2:1, Askeryds socken, Småland, Aneby kommun, Jönköpings län. PMAC2010-054-F. Magnus Reuterdahl.


PM. 2010-06-18. Hornmyran: kulturhistorisk förstudie, Lycksele socken, Lappland, Lycksele kommun, Västerbottens län. PMAC2010-052-AC. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2010-05-10. Arkeologisk förundersökning av fossil åker Växjö 294, del av, Växjö socken, Småland, Växjö kommun, Kronobergs län. PMAC2010-027-G. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2010-05-06. Kulturhistorisk förstudie inför tre planerade vindkraftverk, Lekvall, Hjärtums socken, Bohuslän, Lilla Edets kommun, Västra Götalands län. PMAC2010-023-O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2010-04-23. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Tritteboda, Asa och Hultsjö socknar, Småland, Växjö och Sävsjö kommuner, Kronobergs och Jönköpings län. PMAC2009-029-FG. Magnus Reuterdahl.


PM. 2010-04-20. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Granliden, Arvidsjaurs socken, Lappland, Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län. PMAC2010-024-BD. David Loeffler & Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2010-02-26. Kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Sidensjö socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. David Loeffler & Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

2009


PM. 2009-12-11. Kulturmiljöpåverkan och fornlämningsförekomst vid alternativ position för vindkraftverk, planerad vindpark i Bökås, Hylte kommun, Hallands län. PMAC2009-090-N. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2009-11-13. Preliminär redovisning av utförd arkeologisk för­under­sökning vid Mellinge­holm, Norrtälje kommun, Stockholms län, dnr 431-09-33979. Kjell Edvinger.


PM. 2009-10-09. Rapport: särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, fastigheterna Hacke­ryd 5:5, Västerlösa 1:22 och Västerlösa-Ås 3:1, Västerlösa socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Kjell Edvinger & Magnus Reuterdahl.


PM. 2009-09-18. Rapport: arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Gislorp 1:1, Klockrike socken, Motala kommun, Östergötlands län. Magnus Reuterdahl.


PM. 2009-09-07. Rapport: arkeologisk utredning, Medhamra 1:1, Hagebyhöga socken, Vad­stena kommun, Östergötlands län. Svante Norr & Anneli Sundkvist.


PM. 2009-09-03. Kulturhistorisk förstudie inom området för en plane­rad vindpark vid Lemnhult, Vetlanda kommun, Jön­köpings län. Björn Winberg & Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2009-08-10. Kulturhistorisk förstudie inom området för en pla­nerad vindpark vid Flöxhult, Älghults socken, Upp­vid­inge kom­mun, Kronobergs län. PMAC2009-034-G. Björn Winberg & Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2009-06-18. Komplettering av arkeologisk utredning inför planerade vind­kraftverk på Trappberget och Skallberget, Anundsjö socken, Ångermanland. PMAC2009-063-Y. Anneli Sundkvist & Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2009-06-01. Kulturhistorisk förstudie inom området för en planerad vind­­­park vid Tvinnesheda, Uppvidinge kommun, Krono­bergs län. PMAC2009-032-G. Magnus Reuterdahl & Kjell Edvinger.


PM. 2009-04-30. Komplettering av arkeologisk utredning inför planerade vindkraftverk vid Gunnarby, Skredsviks socken, Bohuslän. PMAC2009-033-O. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2009-02-05. Berg – Sävsjöström: kulturhistorisk förstudie inför planerad elanslutning till vindpark vid Berg, Älghults och Lenhovda socknar, Småland. PMAC2009-006-G. Kjell Edvinger.


PM. 2009-01-27. Kulturhistorisk förstudie inom området för en planerad vindpark vid Sävse­red, Breareds socken, Halland. Britta Wennstedt Edvinger.


 

2008

 

PM. 2008-11-27. Kulturhistorisk förstudie och preliminär bedömning av kultur­miljöpåverkan av en planerad vindpark inom delar av Fröslida, Lopered och Bökås i Torups socken, Hylte kommun, Hallands län. PMAC2008-074-N. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2008-11-17. Rapport: Arkeologisk utredning, Stentjärnåsen–Medskogen, Härjedalens kommun, Jämtlands län. PMAC2008-065-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2008-11-10. Preliminär bedömning av kulturmiljöpåverkan av en planerad vindpark inom Hjuleberg 2:1, Abilds och Vessige socknar, Falkenbergs kommun, Hallands län. PMAC2008-073-N. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2008-11-05. Rapport: frivillig arkeologisk utredning vid Öjaby herrgård, Öjaby 20:74, Växjö socken, Växjö kommun, Kronobergs län. David Loeffler.


PM. 2008-10-08. Rapport: arkeologisk utredning, Habborsby 2:2, Valla socken, Tjörns kommun, Västra Götalands län. PMAC2008-029-O. Kjell Edvinger.


PM. 2008-08-22. Kulturhistorisk förstudie och bedömning av potentiell kultur­minnes­förekomst inom området för en planerad vind­park vid Putsered, Knäreds, Hishults och Markaryds sock­nar, Laholms och Markaryds kommuner, Hallands och Kronobergs län. PMAC2008-075-N. Kjell Edvinger.


PM. 2008-08-19. Rapport: arkeologisk utredning etapp 1, Björnbacka – Rodovålen, Härjedalens kommun, Jämtlands län. PMAC2008-017-Z. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2008-06-29. Rapport: arkeologisk utredning etapp 1, Knäreds socken, La­holms kommun, Hallands län. PMAC2008-002-N. Britta Wennstedt Edvinger.


PM. 2008-06-27. Kulturhistorisk förstudie och bedömning av potentiell kultur­minnesförekomst inom området för en planerad vind­park i Hjortseryd - Abbeshult, Vrå socken, Ljungby kom­mun, Kronobergs län. PMAC2008-022-G. Kjell Edvinger.

 

 

2007


PM. 2007-10-18. Preliminär bedömning av kulturmiljöpåverkan vid planerade vindkraftverk, Öjared, Lerums kommun, Västra Götalands län. PMAC2007-009-O. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

2006

 

PM. 2006-12-13. Rapport: arkeologisk förundersökning, fornlämning 326:1, Växjö socken, Växjö kommun, Kronobergs län. (Länsstyrelsen i Kronobergs län dnr 431-10456-06.) PMAC2006-040-G. Kjell Edvinger.

 

PM. 2006-11-05. Rapport: arkeologisk utredning etapp 1, Hjärtared 2:2 och 2:4, Ullareds sn, Falkenbergs kommun, Hallands län. (Länsstyrelsen i Hallands län dnr 431-15429-06.)  PMAC2006-036-N. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

2005

-

 

 

2004

 

PM. 2004-10-06. Bedömning av potentiell fornlämningsförekomst vid Vindkompaniets väg­alternativ 2 – 3 Kaitum–Sjisjka, Gällivare krölm, Gällivare sn, Norrbottens län. PMAC2013-013-BD. Britta Wenn­stedt Edvinger.

 

 

2003

 

PM. 2003-06-18. Särskild arkeologisk utredning: ny sträckning av väg 535, Björnsjön – Rätans­avan, Storsjö 13:4 – Tossåsen 1:1, Storsjö sn, Bergs kn, Jämtlands län. (Läns­styrelsen i Jämt­lands län dnr 431-8508-02.) PMAC2003-001-Z. Britta Wennstedt Edvinger.

 

PM. 2003-01-21. Några antikvariska aspekter på utbildning inom skogsvårdsstyrelsens Skog & historia-projekt. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

 

 

2002

 

PM. 2002-10-04. Särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Sölvsved 1:11>10, Kalls sn, Åre kn, Jämtlands län. (Länsstyrelsen i Jämtlands län dnr 431-8063-02.) Kjell Edvinger.