Här finns en lista över utgåvor i vår publicerade rapportserie, Rapport från Arkeologicentrum.

I RAC-serien publiceras alla rapporter som upprättas efter länsstyrelsebeslut, eller av andra skäl är av allmänt intresse. Mellan år 2008 och 2011 var RAC vår enda rapportserie, så från de åren finns både uppdrag med och utan föregående länsstyrelsebeslut rapporterade i serien Rapport från Arkeologicentrum.

Mellan år 2000 och 2007 gav vi ut alla rapporter ut i den publicerade serien Jämtarkeologi: skrifter utgivna av Arkeologicentrum. Dessa rapporter är förtecknade i botten av listan, eftersom den är ordnad kronologiskt.

 Fr.o.m. år 2012 har vi flyttat rapporter över kulturmiljöutredningar och kulturmiljöanalyser till en ny, opublicerad serie, AC-rapporter, som finns i menyn till vänster.

 Och var finns pdf-filen du letar? I Rapportarkiv till vänster. Om inte, mejla oss.

 

RAC – Rapport från Arkeologicentrum

(2008-)

 

2022

 

Arkeologisk undersökning: schaktningsövervakning inom Bytomt/gårdstomt L1945:4743 och L1945:4754 samt Hög L1947:1433, Näcksta, Hackås socken, Bergs kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2022:08. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 1 inom Vemdalens kyrkby 32:60, 32:72 och s:16>4, Vemdalens socken, Härjedalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2022:07. Britta Wennstedt Edvinger.

Singsjödammens småindustriområde L1945:1347: arkeologisk kontroll inför fiberförläggning, Håkansta, Brunflo socken, Östersunds kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2022:06. Britta Wennstedt Edvinger.

Fångstgropssystem L1946:2340: arkeologisk undersökning i form av schakt­nings­övervakning vid fiberförläggning i en fornlämning inom Mattmars socken, Åre kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2022:05. Britta Wennstedt Edvinger.

Fångstgropssystem L1946:8888: arkeologisk undersökning i form av schakt­nings­övervakning vid fiberförläggning i en fornlämning inom Undersåkers socken, Åre kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2022:04. Britta Wennstedt Edvinger.

Odensala: arkeologisk utredning, Östersunds socken och kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2022:03. Britta Wennstedt Edvinger.

Odensala strand: arkeologisk utredning steg 1, Odensala 12:1, 12:32 och 12:33, Östersunds socken och kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2022:02. Britta Wennstedt Edvinger.

Fossil åker L2020:4169: Arkeologisk förundersökning, Vemdalens kyrkby 114:1, Vemdalens socken, Härjedalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2022:01. Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

2021

Arkeologisk förundersökning av fornlämning L1947:9694, boplatsområde, Skålan 1:77, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2021:04. Britta Wennstedt Edvinger.

Gräftåvallen: arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid fiberförläggning inom fäbodlämningen L1945:2255 och fångstgropssystemet L1946:3345, Storgräftån, Ovikens socken, Bergs kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2021:03. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid fiberförläggning inom fångstgropssystemen L1946:3273, L1946:3399 och L1946:3659 samt vid kalkugnsruinen L1946:2692, Landön, Offerdals socken, Krokoms kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2021:02. Britta Wennstedt Edvinger.

2020 års fornminnesinventering i Jämtlands län: Krokoms och Östersunds kommuner. Rapport från Arkeologicentrum 2021:01. Britta Wennstedt Edvinger.2020

Kaxås: arkeologisk utredning, Offerdals socken, Krokoms kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2020:03. Britta Wennstedt Edvinger.

Kvarteret Guckuskon 1 m.fl: arkeologisk utredning i Lövsta, Frösö socken, Östersunds kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2020:02. Britta Wennstedt Edvinger.

Kvarteret Messmöret 1: arkeologisk utredning i Ängsmon, Brunflo socken, Östersunds kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2020:01. Britta Wennstedt Edvinger.

 

2019

Arkeologisk utredning steg 2: datering av kolbottnarna Karbenning 206:1 inom Hökmora 8:2 och Norberg 530 inom Bjurfors, Norbergs och Karbennings socknar, Norbergs kommun, Västmanlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2019:01. Britta Wennstedt Edvinger.

 

2018

Stallaholm: arkeologisk utredning steg 1 inom Stallaholm 1:7 och 1:14, Essunga socken, Västergötland, Essunga kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2018:05. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk förundersökning av fångstgropssystemet Stugun 51:1, del av, inom Stugubyn 1:49, Stuguns socken, Ragunda kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2018:04. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 2 inom fastigheten Sörred 8:12, Björlanda socken, Västergötland, Göteborgs stad, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2018:03. Britta Wennstedt Edvinger

Arkeologisk utredning och förundersökning av boplatserna Träslöv 106:1 och Träslöv 188 inom fastig­heten Träslöv 30:1, Träslövs socken, Varbergs kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2018:02. Britta Wennstedt Edvinger.

Forntida åkerbruk i Vike: arkeologisk förundersökning av ett område med fossil åkermark, fornlämning Rödön 18:3, del av, Vike 2:16, Rödöns socken, Krokoms kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2018:01. Britta Wennstedt Edvinger.

 

2017

Ovikens gamla kyrkogård: antikvarisk kontroll inför anläggningsarbeten inom gravhögen Oviken 52:1 m.m., Ovikens prästbord 1:4, Ovikens socken, Bergs kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2017:01. Britta Wennstedt Edvinger.

 

2016

Fångstgrop i fångstgropssystemet Marby 40:1: arkeologisk förundersökning,Järsta 2:19, Marby socken, Åre kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2016:06. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk förundersökning av blästbrukslämningen Brunflo 151:1, del av, Torvalla 6:16, Brunflo socken, Östersunds kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2016:05. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning inom Joeström 1:14>1, del av, Tärna socken, Lappland, Storumans kommun, Västerbottens län. Rapport från Arkeologicentrum 2016:04. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning inom Vemdalens kyrkby 6:55 och 32:60, Vemdalens socken, Härjedalens kommun, Jämtlands län: Rapport från Arkeologicentrum 2016:03. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning utmed väg 593 genom Hackås, trakterna Lägden, Vinälven, Hov och Billsta, Hackås socken, Bergs kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologi­centrum 2016:02. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning inom Häste, Trusta och Silje och förunder­sökning av den fossila åkern Rödön 70:3, del av, Rödö socken, Krokoms kommun, Jämtland län. Rapport från Arkeologicentrum 2016:01. Britta Wennstedt Edvinger.

 

2015

Rapport över arkeologisk förundersökning av boplatsen Lindberg 219, Trönninge 32:1>5, Lindbergs socken, Varbergs kommun, Hallands län, Rapport från Arkeologicentrum 2015:03. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk förundersökning av fornlämningarna Växjö 29-31:1, stenkammar­gravar, och Växjö 189:1, fossil åker, Växjö 12:10, Växjö socken, Växjö kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2015:02. Britta Wennstedt Edvinger & Magnus Stenhols.

Torparängen: arkeologisk utredning steg 1–2 inom fastigheten Växjö 12:10, Teleborg, Växjö socken och kommun, Kronobergs län.  Rapport från Arkeologicentrum 2015:01. Britta Wennstedt Edvinger & Magnus Stenhols.

 

2014

Dokumentation av en hällmålning vid Ammerån, AC0101, Aspnäset 1:20>3, Borgvattnets socken, Ragunda kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2014:07. Sofia Kahl & Britta Wennstedt Edvinger.

Svartnäs: arkeologisk utredning steg 1 inför vindkraftsutbyggnad inom Bengtsheden, Borgärdet, Hillersboda, Linghed, Svärdsjö-Böle, Toftbyn, Ön och Österbyn, Svärdsjö socken, Falu kommun, Dalarnas län. Rapport från Arkeologicentrum 2014:06. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk förundersökning av boplatserna Träslöv 182, Varberg 138 och Varberg 139 samt härden Träslöv 183, Träslöv 30:1>1 och 30:1>3, Varbergs och Träslövs socknar, Varbergs kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2014:05. Britta Wennstedt Edvinger & Magnus Stenhols.

Arkeologisk utredning steg 1–2 inom Göingegården 1:13, Lindbergs socken, Varbergs kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2014:04. Britta Wennstedt Edvinger.

Särskild arkeologisk utredning steg 1–2 och under­sökning av härden AC4101, Lilljans­berget, Stadsliden 6:6, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Rapport från Arkeologicentrum 2014:03. Britta Wennstedt Edvinger.

Särskild arkeologisk utredning steg 1–2: Getakärr 6:18, Träslöv 30:1 och Träslöv 34:1, Varberg och Träslövs socken, Varbergs kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2014:02. Britta Wennstedt Edvinger.

Godegårds hammarsmedja, Hässle 1:1, Hässle 2:1, Torshyttan 1:1, Godegårds socken, Motala kommun, Östergötlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2014:01. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

 

2013

Återställning av en skadad fornlämning på ett renskötarviste i Handölsdalen: Undersåker 205:1 – boerne ’mjölkgrop’, Undersåkers socken, Jämtland, Åre kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2013:04. Britta Wennstedt Edvinger.

Rösegravar på Kumo: arkeologisk undersökning av fornlämningarna Sundsvall 12:1-2 och 20:1-3, Skönsmon, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2013:03. Britta Wennstedt Edvinger.

 
Sjöatorp: särskild arkeologisk utredning steg 1-2 inför en planerad rastplats vid väg 27, Sjöatorp 4:5 och 6:6, Hjortsberga socken, Småland, Alvesta kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2013:02. Britta Wennstedt Edvinger & Magnus Stenhols.

 
Gamla vägen: särskild arkeologisk utredning inom detaljplaneområdet Nikolai 3:69 m.fl., Ånsta socken, Närke, Örebro kommun, Örebro län. Rapport från Arkeologicentrum 2013:01. Magnus Stenhols.

 

 2012

Hultema projektområde för vindkraft: särskild arkeologisk utredning steg 1, Godegårds och Tjällmo socknar, Motala kommun, Östergötlands län. Rapport från Arkeologi­centrum 2012:06. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Särskild arkeologisk utredning inom Rökland 1:129, 1:144 och 1:157, Alnö socken, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2012:05. Britta Wennstedt Edvinger.

Kompletterande arkeologisk utredning steg 1 vid station Lindbacka; Ånsta, Örebro socken, Närke, Örebro kommun, Örebro län. Rapport från Arkeologicentrum 2012:04. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Ny kraftledning på sträckan Lindbacka–Östansjö: arkeologisk utredning steg 1–KMKB, Örebro, Täby, Kräcklinge, Hardemo, Viby och Hallsbergssocknar, Närke; Örebro, Lekebergs och Hallsbergs kommuner, Örebro län. Rapport från Arkeologicentrum 2012:03. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

En fångstgrop från bronsåldern: arkeologisk undersökning av fornlämning 289, Brunflo socken, Östersunds kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2012:02. Maria Hinnerson Berglund & Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 1–2, Hovsta 4:2 m.fl., Hovsta socken, Närke, Örebro kommun, Örebro län. Rapport från Arkeologicentrum 2012:01. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

 

2011

Färnsviken: arkeologisk utredning steg 1–KMKB, Älvsbacka och Nyeds socknar, Karlstads kommun, Värmlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:29. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 2 inom fastigheten Kumla 9:1, Kumla socken, Närke, Kumla kommun, Örebro län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:28. Britta Wennstedt Edvinger.

Särskild arkeologisk utredning steg 1–2 inom Trönninge10:6, 32:1 och 32:7,samt arkeologisk förundersökning av boplatsen Lindberg 95, Lindbergs socken, Varbergs kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:27. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Kulturvärden i kraftledningsgatan: arkeologisk utredning steg 1 sträckan Blyberg–Näckådalen, Orsa, Våmhus och Älvdalens socknar, Orsa, Mora och Älvdalens kommuner, Dalarnas län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:26. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Ränsliden: arkeologisk utredning steg 1–KMKB  inför planerad vindkraftsutbyggnad, Dalskogs socken, Dalsland, Melleruds kommun, Västra Götalands län.  Rapport från Arkeologicentrum 2011:25. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Viken: kulturhistorisk förstudie inför planerad gruvdrift inom Orrgården, Viken, Västeråsen, Åbbåsen och Österåsen, Ovikens socken, Jämtland, Bergs kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:24. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Gröninge projektområde för vindkraft: kulturhistorisk förstudie, Eneby, Flytthem, Gröninge, Höghult och Väsby,  Horns och Hycklinge socknar, Kinda kommun, Östergötlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:23. Britta Wennstedt Edvinger.

Rödkullen: arkeologisk utredning steg 1, Bräcke, England, Åre-Berge, Åre socken och kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:22. Britta Wennstedt Edvinger.

Odlingsspår från bronsåldern: arkeologisk förundersökning av en del av en fossil åker, Vessige 209, Vessige socken, Väby 5:2, Falkenbergs kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:21. Britta Wennstedt Edvinger.

Kamsåsen: arkeologisk utredning steg 1 och KMKB, Hallens socken, Åre kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:20. Kjell Edvinger.

Horshaga: arkeologisk utredning steg 1 och KMKB, Nottebäcks och Åseda socknar, Småland, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:19. Britta Wennstedt Edvinger.

Högberget: kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Åsansbroskogen m.fl., Rätans socken, Jämtland, Bergs kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologi­centrum 2011:18. Britta Wennstedt Edvinger.

Tritteboda projektområde för vindkraft:  arkeologisk utredning steg 1, Hultsjö  socken, Små­land, Sävsjö kommun, Jönköpings län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:17. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Nåthult: arkeologisk utredning steg 1 och KMKB, Hinneryds socken, Småland, Markaryds kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:16. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Ljunga: arkeologisk utredning steg 1 och KMKB, Ryssby socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:15. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Lyrestad: arkeologisk utredning steg 1, vägkorridorer och uppställningsplatser för vind­kraftverk, Lyrestads, Fredsbergs,  Färeds och Hassela socknar, Mariestads  kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:14. Kjell Edvinger & Britta Wennstedt Edvinger.

Åby: arkeologisk utredning steg 1 och KMKB, Berga socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:13. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Holmsjöåsen: kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Haverö-Viken och Kölsillre, Haverö socken, Medelpad,  Ånge kommun, Västernorrlands län. Rapport från Arkeologi­centrum 2011:12. Britta Wennstedt Edvinger.

Storhogna–Utanbergsvallarna: arkeologisk utredning steg 1 inför planerad spillvattenledning; Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologi­centrum 2011:11. Britta Wennstedt Edvinger.

Rödene: kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Alingsås, Lena, Långareds och Rödene socknar, Västergötland, Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Göta­lands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:10. Britta Wennstedt Edvinger.

Skedala projektområde för vindkraft: arkeologisk utredning steg 1 – kulturhistorisk förstudie, Enslövs socken, Halmstads kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologi­centrum 2011:09. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Grevekulla projektområde för vindkraft: arkeologisk utredning steg 1 – kulturmiljö­konse­kvensbeskrivning, Västra Ryds och Svinhults socknar, Ydre kommun, Öster­götlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:08. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Sunds-Lövåsa: arkeologisk utredning steg 1 av vägkorridorer och planerade uppställnings­platser för vindkraftverk, Sunds socken, Ydre kommun, Östergötlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:07. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Vindkraftverk i Vennebjörke: arkeologisk utredning steg 1 av vägkorridorer och planerade uppställningsplatser för två vindkraftverk, Södra Vi socken, Småland, Vimmerby kommun, Kalmar län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:06. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Stensättning – röjningsröse: arkeologisk förundersökning och undersökning av stensättning Växjö 237 och fossil åker Växjö 238, Växjö 11:50, Växjö socken, Småland, Växjö kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:05. Britta Wennstedt Edvinger.

Särskild arkeologisk utredning etapp 2 inför detaljplaneläggning, Åtvidaberg 6:8, 6:14 och 6:27, Åtvids socken, Åtvidabergs kommun, Östergötlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:04. Kjell Edvinger.

Kulturhistorisk utredning inför ett planerat vindkraftverk, Hjällbo 104:1, Angereds socken, Västergötland, Göteborgs stad, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:03. Britta Wennstedt Edvinger.

Alandsköp: arkeologisk utredning steg 1 och KMKB, Traryds och Markaryds socknar, Småland, Markaryds kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2011:02. Britta Wennstedt Edvinger.

Viby: särskild arkeologisk utredning steg 2 inför planerad nybyggnation inom fastigheten Viby 2:1, Östra Ryds socken, Söderköpings kommun, Östergötlands län. Rapport från Arkeologi­centrum 2011:01. Kjell Edvinger.

 

2010

Särskild arkeologisk utredning inför utvidgning av Kinnaredssågen, Kinnared 4:1, Kinnareds socken, Hylte kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:21. Magnus Stenhols.

Forntiden på Kattleberg belyst genom arkeologisk undersökning av fornlämningarnaSkepp­landa 32 och 230, Västergötland, Ale kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeo­logicentrum 2010:20. Lisbet Bengtsson, Britta Wennstedt Edvinger & Mag­nus Reuterdahl.

Arkeologisk utredning steg 1 inför en planerad vindpark vid Hestra, Asby, Torpa och Västra Ryds socknar, Ydre kommun, Östergötlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:19. Kjell Edvinger & David Loeffler.

Vindpark vid Högen: arkeologisk utredning steg 1 och KMKB, Hjärtums socken, Bohuslän, Lilla Edets kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:18. Magnus Stenhols.

Projektområdet Lyrestad: arkeologisk utredning steg 1 av vägkorridorer och uppställningsplatser för vindkraftverk, Lyrestads, Fredsbergs, Färeds och Hassela socknar, Mariestads kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:17. Kjell Edvinger.

Fattigstugugrunder och fossila åkrar vid Sennan och Skedala: arkeologisk utredning och KMKB inför vindkraftsutbyggnad, Enslövs socken, Halmstads kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum2010:16. Magnus Reuterdahl.

En vindpark på Högkölen: särskild arkeologisk utredning, Färila socken, Hälsingland, Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:15. David Loeffler.

Bland fäbodar och fångstgropar vid Åskälen och Österåsen: arkeologisk utredning och KMKB inför planerade vindkraftverk, Hammerdals och Häggenås socknar, Jämtland, Östersunds och Strömsunds kommuner, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:14. Magnus Reuterdahl & Magnus Stenhols.

Vindkraftverk i Väckelsång: arkeologisk utredning och påverkansanalys, Ekeryds projektområde för vindkraft, Väckelsångs socken, Småland, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:13. Britta Wennstedt Edvinger.

Gråtanliden: arkeologisk utredning med analys av landskapsbilds- och kulturmiljöpåverkan av en planerad vindpark på gränsen mellan Vilhelmina och Stensele socknar, Lappland, Vilhelmina och Storumans kommuner, Västerbottens län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:12. David Loeffler & Magnus Reuterdahl.

Mellan Svaletorpet, Långö och Broholmen: arkeologisk utredning och KMKB inom en del av Mjöbäcks socken, Västergötland, och Älvsereds socken, Halland; Svenljunga kommun, Västra Götalands län, och Falkenbergs kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum2010:11. Magnus Reuterdahl.

Arkeologisk utredning inför planerad elanslutning mellan Hällby kraftstation och en vindpark på Trappberget och Skallberget, Anundsjö socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:10. David Loeffler.

Borgafjäll–Avasjön–Borgasjön: arkeologisk utredning steg 1, Dorotea socken, Lappland, Dorotea kommun, Västerbottens län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:09. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning och KMKB: vägkorridorer och uppställningsplatser för vindkraftverk, Rätans socken, Bergs kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:08. Britta Wennstedt Edvinger.

Bland torpgrunder och fossila åkrar i Sexdrega: arkeologisk utredning och KMKB inom en del av Sexdrega socken, Västergötland, Svenljunga kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum2010:07. Magnus Reuterdahl.

Sydöstra Korpådalen i Borgafjäll: arkeologisk utredning steg 1, Dorotea socken, Lappland, Dorotea kommun, Västerbotten. Rapport från Arkeologicentrum2010:06. Britta Wennstedt Edvinger.

Hamneda projektområde för vindkraft: arkeologisk utredning – kulturmiljökonsekvens­beskriv­ning, Hamneda socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologi­centrum 2010:05. David Loeffler.

Fornlämningsområdet till Nordingrå kyrkoruin, fornlämning 10:1, Nordingrå socken, Ånger­manland, Kramfors kommun, Västernorrlands län. Rapport från Arkeologi­centrum 2010:04. Britta Wennstedt Edvinger & Marianne Jämtsäter.

Tre vindkraftverk i Hamneda-Horn: arkeologisk utredning och KMKB, Hamneda socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:03. David Loeffler.

En vindpark i Staverhult: arkeologisk utredning och KMKB inom del av Nöttja socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:02. David Loeffler.

En vindpark i Sävsered: arkeologisk utredning och KMKB inom en del av Breareds socken, Halland, Halmstads kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2010:01. Magnus Reuterdahl.

 

2009

Fru Odéns fornlämningar: arkeologisk förundersökning och särskild undersökning av två stensättningar, fornlämning Södertälje 126:2–3, Salen 5, Södertälje socken och kommun, Stockholms län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:50. Svante Norr & Anna Maria Renck.

Åskälen: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark inom en del av Hammer­dals socken, Strömsunds kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:49. David Loeffler.

Mellingeholm 2:4: arkeologisk förundersökning av förhistoriska gravar, Frötuna 24, 25, 27, 28, 34 och 42, fossil åker, Frötuna 126 (och 132), förhistorisk boplats, Frötuna 127, stridsvärn, Frötuna 130-131, och torplämning, Frötuna 156, Frötuna socken, Uppland, Norrtälje kommun, Stockholms län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:48. Kjell Edvinger, Britta Wennstedt Edvinger, Lisbet Bengtsson & Anna Maria Renck.

Åshults projektområde för vindkraft: arkeologisk utredning och KMKB med anledning av planerade vindkraftverk på gränsen mellan Dädesjö och Granhults socknar, Småland, Växjö och Uppvidinge kommuner, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:47. Björn Winberg.

Ett förhistoriskt kvartsbrott vid Holmsjön: arkeologisk undersökning av fornlämning 225 och 226, Holms socken, Medelpad, Sunds­valls kommun, Västernorrlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:46. David Loeffler & Britta Wennstedt Edvinger.

Zinkgruvan: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark inom Hammars och Godegårds socknar, Askersunds och Motala kommuner, Örebro och Östergötlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:45. Eva Klotz.

Kultur- och naturvärden mellan Långå och Funäsdalen: arkeologisk utredning steg 1 och natur­värdesbedömning inför en planerad kraftledning i Tännäs socken, Härjedalen, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:44. Britta Wennstedt Edvinger, Lena van den Brink & Sebastian Ackèr.

Gravar och hägnader i Granby och Killinge: särskild arkeologisk undersökning av sten­sättningar och härd, Sigtuna 283:1–4, samt agrara lämningar, Sigtuna 284:1–3, inom Granby 5:86, och en hägnad, Sigtuna 289, inom Killinge 11:1, S:t Pers socken, Uppland, Sigtuna kommun, Stockholms län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:43. Anna Maria Renck & Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Stenberg, Nordmalings socken i Ångermanland, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:42. David Loeffler.

Särskild arkeologisk utredning inför ombyggnad av riksväg 68, delen Fagersta – Norberg, Väst­manlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:41. Kjell Edvinger & Anneli Sundkvist.

En skärvstenshög och två gravar: särskild arkeologisk undersökning, RAÄ 328, Jörlanda socken, Bohuslän, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:40. David Loeffler & Britta Wennstedt Edvinger.

I Ernst Mankers fotspår: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark på Áhkájávrres botten, Gällivare och Jokkmokks socknar, Lappland. Rapport från Arkeologi­centrum 2009:39. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk förundersökning av två förhistoriska boplatser, fornlämning 53 och 57, Holms socken, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:38. David Loeffler.

Arkeologisk utredning steg 1 inför en planerad vindpark vid Skäftesfall, Korsberga socken, Småland, Vetlanda kommun, Jönköpings län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:37. Eva Klotz.

Arkeologisk utredning steg 1 inför en planerad vindpark vid Hästilt, Torup och Breareds socknar, Hylte och Halmstads kommuner, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:36. Eva Klotz.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Rävbacka, Skallsjö socken, Västergötland, Lerums kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:35. Magnus Reuterdahl.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Högaliden, Sävars socken, Västerbotten, Umeå kommun, Västerbottens län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:34. Britta Wennstedt Edvinger & David Loeffler.

Fäbodliden: arkeologisk utredning och KMKB inför planerade vindkraftverk i Degerfors socken, Väster­bot­ten, Vindelns kommun, Västerbottens län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:33. David Loeffler.

Boplatslämningar i Sankt Johannes: arkeologisk utredning etapp 2, Sankt Johannes, Norr­köpings stad, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:32. Svante Norr & Anneli Sundkvist.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Hornsberg, Tryserums och Östra eds socken, Valdemarsviks kommun, Småland, Östergötlands län. Rapport från Arkeo­logicentrum 2009:31. Magnus Reuterdahl.

En vindpark i Värnanäs: arkeologisk utredning och KMKB inom en del av Halltorps socken, Småland, Kalmar kommun, Kalmar län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:30. Britta Wennstedt Edvinger.

Särskild arkeologisk utredning inom Hjortseryds projektområde för vindkraft på fastigheterna Hjortseryd 1:19 och Abbeshult 1:17 m.fl., Vrå socken, Ljungby kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:29. Björn Winberg.

Tomma schakt i Skarlunda: Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Skarlunda 1:2, 1:4, 1:10, 1:11 och Skälby 1:1, Östertälje socken, Södertälje kommun, Stockholms län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:28. Svante Norr & Anna Maria Renck.

Oppen: arkeologisk förundersökning av boplatslämningar, Tanums socken och kommun, Bo­huslän, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum  2009:27. Britta Wennstedt Edvinger & Anneli Sundkvist.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Bräntet, Holmträsk, Anund­sjö socken, Ångermanland, och Åsele socken, Lappland,  Örnsköldsviks och Åsele kommuner, Västernorrlands och Västerbottens län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:26. Britta Wenn­stedt Edvinger & Anneli Sundkvist.

En fossil åker vid väg 120: arkeologisk undersökning av fornlämning 19:2, del av, Södra Sandsjö socken, Småland, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologi­centrum 2009:25. Britta Wennstedt Edvinger. 

Agrara lämningar från medeltid och nyare tid: arkeologisk förundersökning av fornlämning 292:1, del av, Växjö socken, Småland, Växjö kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:24. Britta Wennstedt Edvinger & Anneli Sundkvist.

En fossil åker från nyare tid: arkeologisk förundersökning av fornlämning Öja 149, Öja socken, Småland, Växjö kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:23. Britta Wennstedt Edvinger.

Efterundersökning av stormskadad grav på vårdat gravfält, Ljungby 4, Småland, Ljungby 7:10, Ljungby kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:22. Leif Jonsson & Kjell Edvinger.

Arkeologisk förundersökning av förmodade gravanläggningar, RAÄ233-234 i Växjö socken, Småland, Växjö 11:49, Växjö kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:21. Leif Jonsson & Kjell Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 1 inför en planerad vindpark vid Marhult, Granhults socken, Små­land, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:20. Eva Klotz.

Johanneshus: arkeologisk utredning steg 1 inför en planerad vindpark i Vittaryds socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:19. Anneli Sundkvist & Eva Klotz.

Göteborg 350: arkeologisk undersökning av en boplats från bronsåldern, Lundby socken, Bohuslän, Göteborgs stad, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:18. Britta Wennstedt Edvinger & Maria Hinnerson Berglund.

Senmesolitiska spår: arkeologisk undersökning av fornlämning 120, Askims socken, Väster­götland, Göteborgs stad, Västra Götalands län. Rapport från Arkeolo­gi­centrum 2009:17. Lisbet Bengtsson & Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning steg 1 vid Äskås-Harshult i Ramkvilla och Sjösås socknar, Småland, Vetlanda och Växjö kommuner, Jönköpings och Kronobergs län. Rap­port från Arkeologi­centrum 2009:16. David Loeffler.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Furuby,Furuby socken, Små­land, Växjö kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:15. Eva Klotz.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Askomebjär, Askome och Vessige socknar, Falkenbergs kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:14. Eva Klotz & Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning och KMKB inför tre planerade vindparker vid Kråkshult, Eldshult och Holseryd, Färgaryds  socken, Småland, Hylte kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologi­centrum 2009:13. Björn Winberg.

Arkeologisk förundersökning av fornlämning Växjö 333 och Växjö 369, Växjö socken och kommun, Kronobergs län.  Rapport från Arkeologicentrum 2009:12. David Loeffler.

Arkeologisk utredning och KMKB inför utvidgning av en planerad vindpark vid Berg, Mada i Åseda socken och Älghults-Åkvarn i Älghults socken, Småland, Uppvidinge kommun, Krono­bergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:11. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Derome, Torpa och Ås socknar, Varbergs kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:10. David Loeffler, Kjell Edvinger & Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Gummaråsen, Dagsås och Sibb­arps socknar, Varbergs kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:09. Britta Wennstedt Edvinger.

Skeppetorp–Johanstorp: arkeologisk utredning inför elanslutning till vindpark, Herråkra och Hov­mantorps socknar, Småland, Uppvidinge och Lessebo kommuner, Kronobergs län.  Rapport från Arkeologicentrum 2009:08. Britta Wennstedt Edvinger.

Gullspång: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Amnehärads och Hova socknar, Västergötland, Gullspångs kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologi­centrum 2009:07. David Loeffler.

Vindkraftverk i Väby: arkeologisk utredning och KMKB i Vessige socken, Halland. Rapport från Arkeologicentrum 2009:06. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Hjuleberg, Vessige och Abilds socknar, Halland, Falkenbergs kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:05. Eva Klotz & Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk och bebyggelsehistorisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Öjared och Drängsered, Stora Lundby och Skallsjö socknar, Västergötland, Lerums kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:04. Britta Wennstedt Edvinger & Marianne Jämtsäter.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Putsered, Knäreds och Hishults socknar, Halland, Laholms kommun, Hallans län, samt Markaryds socken, Småland, Markaryds kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:03. Eva Klotz & Britta Wenn­stedt Edvinger.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Uddared, Knäreds, Laholms och Veinge socknar, Halland, Laholms kommun, Hallands län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:02. Eva Klotz & Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Sörvik, Döderhults socken, Små­land, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Rapport från Arkeologicentrum 2009:01. Britta Wennstedt Edvinger.

 

2008

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Eriksdal, Hinneryds och Torpa socknar, Småland, Markaryds och Ljungby kommuner, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:25. Britta Wennstedt Edvinger.

Hornslandsudde: arkeologisk undersökning av tomtningar, Rogsta 119 och 132, Rogsta socken, Hälsingland, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Rapport från Arkeologi­centrum 2008:24. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Stora Gunnarsvattnet, Hjär­tums och Västerlanda socknar, Bohuslän, Lilla Edets kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:23. Britta Wennstedt Edvinger & David Loeffler.

Femsjö-Bohult: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Femsjö, Färgaryds och Torups socknar, Småland och Halland, Hylte kommun, Hallands län. Rapport från Arkeo­logicentrum 2008:22. Maria Urberg & Britta Wennstedt Edvinger.

Trappberget-Skallberget: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Anund­sjö socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Rapport från Arkeolo­gi­centrum 2008:21. Maria Urberg & Britta Wennstedt Edvinger.

Brickan: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Lillhärdals och Svegs socknar, Härjedalens kommun, Jämtlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:20. Britta Wennstedt Edvinger.

Gårmyrberget: arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför en planerad vindpark i Anundsjö socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:19. David Loeffler & Britta Wennstedt Edvinger.

Solbergsliden: arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför en planerad vindpark i Anundsjö socken, Ångermanland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:18. Britta Wennstedt Edvinger.

Bräntet: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Anundsjö socken, Ånger­manland, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:17. Britta Wennstedt Edvinger & David Loeffler.

Berg: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Åseda och Älghults socknar, Småland,  Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:16. Kjell Edvinger & Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk förundersökning av förhistoriska boplatslämningar på Rompan, Kårehogen 1:28, Morlanda socken, Bohuslän, Orusts kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologi­centrum 2008:15. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning etapp 1 och kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför en planerad vind­park vid Eriksmåla, Algutsboda socken, Småland, Emmaboda kommun, Kalmar län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:14. Maria Urberg & Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning etapp 1 inför en planerad vindpark i Gastensbo m.fl., Enslövs socken, Halmstads kommun, Halland. Rapport från Arkeologicentrum 2008:13. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Skeppetorp: arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning för vindkraftverk i Herråkra och Lenhovda socknar, Småland, Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:12. Maria Urberg.

Hökhult: arkeologisk utredning och KMKB för vindkraftverk i Lenhovda socken, Småland, Upp­vidinge kommun, Kronobergs län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:11. David Loeffler & Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning etapp 1 och kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför en planerad vind­park i Bjälebo och Bråbo, Kristdala socken, Småland, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Rap­port från Arkeologicentrum 2008:10. Britta Wennstedt Edvinger.

Örken: arkeologisk utredning inför planerade vindkraftverk i Kallarp, Karlstorp, Moshult och Munkabol, Enslövs och Torups socknar, Halland. Rapport från Arkeologicentrum 2008:09. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk utredning inför planerad byggnation inom Sörred 8:2, Björlanda socken, Bohuslän, Göteborgs stad, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:08. Britta Wenn­stedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Arkeologisk utredning inom Sörred 73 och förundersökning av fornlämning 264, 265 och 266, Lundby socken, Bohuslän, Göteborgs stad, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologi­cent­rum 2008:07. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger.

Ryningsnäs: arkeologisk utredning för vindkraftverk i Mörlunda socken, Småland, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:06. Maria Urberg & Britta Wenn­stedt Edvinger.

Arkeologisk utredning inför nybyggnation av förskola i Stora Höga, Anrås 1:28, Jör­landa socken, Bohuslän, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:05.  Britta Wennstedt Edvinger & Camilla Olofsson.

Arkeologisk förundersökning av en förhistorisk boplats i Dirhuvud, RAÄ 81 i Ljungs socken, Bo­hus­län, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Rapport från Arkeo­logi­centrum 2008:04. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk förundersökning av en del av en förhistorisk boplats, Tanum 1904 i Frös­torp, Ta­nums socken, Bohuslän, Tanums kommun, Västra Götalands län. Rap­port från Arkeologicent­rum 2008:03. Britta Wennstedt Edvinger.

Arkeologisk förundersökning av stensättning Lundby 258, fyndplats Lundby 290 och boplats Göteborg 329, Lundby socken, Bohuslän, Göteborg, Västra Götalands län. Rapport från Arkeologicentrum 2008:02. Britta Wennstedt Edvinger & Camilla Olofs­son.

Bjulebo och Björnhuvud: arkeologisk utredning inför planerade vindkraftverk. Rapport från Arkeologicentrum 2008:01. Kjell Edvinger & Britta Wennstedt Edvinger.

 

 

Jämtarkeologi - Skrifter utgivna av Arkeologicentrum AB

 

(2000-2007)

 

 

2007

Arkeologisk utredning för vindkraftverk på Vallträskhobben, Stensele socken, Lappland, Stor­umans kommun, Västerbottens län. Jämtarkeologi 43. Britta Wennstedt Edvinger. 2007.

Arkeologisk utredning inför en planerad vindkraftpark i Tångböle, Åre socken och kommun, Jämtlands län. Jämtarkeologi 42. Britta Wennstedt Edvinger & Camilla Olofsson. 2007.

Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Jämtarkeologi 41. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger. 2007.

Arkeologisk utredning för vindkraftverk i Gunnarby m.fl., Skredsviks socken, Uddevalla kom­mun, Västra Götalands län. Jämtarkeologi 40. Britta Wennstedt Edvinger. 2007.

Baggehög och Hakebol: arkeologisk utredning och förundersökning av en gravgrupp, RAÄ 328, i Jörlanda socken, Bohuslän. Jämtarkeologi 39. Britta Wennstedt Edvinger. 2007.

Stora rör: arkeologisk efterundersökning av en stormskadad grav, fornlämning 3, Annerstads socken, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län. Jämtarkeologi 38. Britta Wennstedt Edvinger. 2007.

Järnåldersdösar i Odensjö-Vret: arkeo­lo­gisk efterundersökning inom det stormskadade grav­fältet Odensjö 112, Småland, Ljungby kommun, Kronobergs län. Jämtarkeologi 37. Britta Wenn­­stedt Edvinger. 2007.

Arkeologisk utredning inför planerad spillvattenledning, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämt­lands län. Jämtarkeologi 36. Britta Wennstedt Edvinger & Camilla Olofsson. 2007.

Middagsfjället: arkeologisk utredning inför en planerad vindkraftspark, Åre socken och kom­mun, Jämtlands län. Jämtarkeologi 35. Britta Wennstedt Edvinger. 2007.

Arkeologisk utredning inför en planerad vindkraftspark på Södra Storfjället, Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens län. Jämtarkeologi 34. Britta Wennstedt Edvinger. 2007.

Stekenjokk: arkeologisk utredning inför planerad vindkraftspark, Vilhelmina socken och kom­mun, Västerbottens län. Jämtarkeologi 33. Britta Wennstedt Edvinger. 2007.

Arkeologisk utredning inom Hästevik 2:31: Torslanda socken, Göteborgs kommun, Västra Göta­lands län. Jämtarkeologi 32. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger. 2007.

Arkeologisk utredning inom Sävenäs 165:3 m. fl., Göteborgs socken och kommun, Västra Göta­lands län. Jämtarkeologi 31. Britta Wennstedt Edvinger. 2007.

Arkeologisk utredning för vindkraftverk på Lunnekullen, Tibro, Ransbergs och Breviks socknar, Tibro och Karlsborgs kommuner, Västra Götalands län. Jämtarkeologi 30. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger. 2007.

Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar, RAÄ 349 - 350, Lundby socken, Bohuslän, Sörred 7:3, Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Jämtarkeologi 29. Britta Wennstedt Edvinger. 2007.

Arkeologisk utredning inom Växjö 13:35, Växjö socken och kommun, Kronobergs län. Jämt­arkeologi 28. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger. 2007.

 

2006

Arkeologisk utredning inom Folkared 6:3 och 12:1, Sibbarps sn, Varbergs kn, Hallands län. Jämtarkeologi 27. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger. 2006.

Härdar från äldre järnålder: Arkeologisk undersökning, RAÄ 127 och 128, Aringsås socken, Små­land, Alvesta kommun, Kronobergs län. Jämtarkeologi 26. Maria Hinnerson Berglund, Joel Berglund & Britta Wennstedt Edvinger. 2007.

Arkeologisk undersökning på Ågårdsberget, fornlämning RAÄ 123, Ljungby socken och kom­mun, Kronobergs län.  Jämtarkeologi 25. Britta Wennstedt Edvinger med bidrag av Anders Olofsson, Torbjörn Brorsson & Ole Stilborg samt Mats Regnell. 2007.

Vallen under 9000 år: rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland. Jämtarkeologi 24. Redaktör Britta Wennstedt Edvinger. 2006.

Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar vid RAÄ 58, Aringsås 15:1, Aringsås sn, Småland. Jämtarkeologi 23. Britta Wennstedt Edvinger. 2006.

 

2005

Arkeologisk utredning vid Lagavallens grusplan, Hångers 321, Ljungby sn och kn, Kronobergs län. Jämtarkeologi 22. Britta Wennstedt Edvinger. 2005.

Stentjärnåsen: arkeologisk utredning inför utbyggnad av vindkraft inom Funäsdalen 70:1, Tännäs sn, Härjedalens kn, Jämtlands län. Jämtarkeologi 21. Britta Wennstedt Edvinger. 2005.

Björnskallen: arkeologisk utredning inför utbyggnad av vindkraft inom Ljungdalen 9:4, 13:5 och 13:7, Storsjö sn, Bergs kn, Jämtlands län. Jämtarkeologi 20. Britta Wennstedt Edvinger. 2005.

Arkeologisk förundersökning vid Domfällevägen: fornlämning 356 i Växjö sn, Småland. Jämt­arkeo­logi 19. Britta Wennstedt Edvinger. 2005.

Ekesås 1:1, Gårdsby sn, Småland: arkeologisk utredning år 2005. Jämtarkeologi 18. Kjell Ed­vinger & Britta Wennstedt Edvinger. 2005.

Arkeologisk utredning vid Tybblelund och Ormesta i Örebro. Jämtarkeologi 17. Britta Wenn­stedt Edvinger & Kjell Edvinger. 2005.

Degernäs 1:3, Degerfors sn och kn, Örebro län: arkeologisk utredning år 2005. Jämtarkeologi 16. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger. 2005.

Samer på Kåtudden i Järvsjön? Datering av en eventuell kåtatomt i Söderala sn, Hälsingland. Jämtarkeologi 15. Britta Wennstedt Edvinger. 2005.

Ett område med fossil åkermark i Äskya: förundersökning inom fornlämning 199, Stenbrohults sn, Småland. Jämtarkeologi 14. Britta Wennstedt Edvinger. 2005.

 

2004

Arkeologisk utredning inför bredbandsetablering i Jämtland. Jämtarkeologi 13. Britta Wenn­stedt Edvinger & Kjell Edvinger. 2004.

Sandsbro, Gårdsby sn, Småland: landskapshistorisk analys. Jämtarkeologi 12. Pär Connelid & Britta Wennstedt Edvinger. 2004.

 

2003

Sandsbro, Gårdsby sn, Småland: rapport över en arkeologisk undersökning år 2003. Jämt­arkeo­logi 11. Britta Wennstedt Edvinger. 2003.

Vattlång - Harmånger, Nordanstigs kn, Gävleborgs län: arkeologisk utredning för väg 760. Jämt­arkeologi 10. Britta Wennstedt Edvinger. 2003.

Skog & historia i Västra Götaland: utbildning och granskning år 2003. Jämtarkeologi 9. Britta Wennstedt Edvinger. 2003.

Fossil åker med röjningsrösen, fornlämning 42, Tannåkers sn, Småland: arkeologisk för­under­sökning. Jämtarkeologi 8. Britta Wennstedt Edvinger. 2003.

Skogsudden, Växjö kn, Kronobergs län: kulturhistoriskt planeringsunderlag. Jämtarkeologi 7. Britta Wennstedt Edvinger. 2003.

 

2002

Skog & historia i Krokoms och Strömsunds knr, Jämtlands län: granskning i fält av kultur­histo­riska lämningar år 2002. Jämtarkeologi 6. Britta Wennstedt Edvinger. 2002.

Vindkraftverk på Sjisjka, Gällivare sn, Lappland: arkeologisk utredning år 2002. Jämtarkeologi 5. Britta Wennstedt Edvinger. 2002.

Hällristningsområdet vid Gärdeforsen, Offerdals sn, Jämtlands län. Jämtarkeologi 4. Britta Wenn­stedt Edvinger & Kjell Edvinger. 2002.

 

2001

Skog & historia i Östersunds kn, Jämtlands län: granskning i fält av kulturhistoriska lämningar år 2001. Jämtarkeologi 3. Kjell Edvinger & Britta Wennstedt Edvinger. 2001.

Ytteroldens blygruva: specialinventering av en gruvmiljö från 1800-talet. Jämtarkeologi 2. Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger. 2001.

Kåtatomter vid Grövlan i nordvästra Dalarna: rapport från en arkeologisk undersökning år 2000. Jämtarkeologi 1. Britta Wennstedt Edvinger. 2001.