År: 
2010
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning och KMKB: vägkorridorer och uppställningsplatser för vindkraftverk, Rätans socken, Bergs kommun, Jämtlands län

RAC: 

2010:08

År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Högberget: kulturhistorisk förstudie inför en planerad vindpark, Åsansbroskogen m.fl., Rätans socken, Jämtland, Bergs kommun, Jämtlands län

RAC: 

2011:18