År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger och Kjell Edvinger

Titel: 

Örevattenåsen: arkeologisk utredning steg 1–KMKB, Romelanda socken, Bohuslän, Kungälvs kommun, Västra Götalands län

RAC: 

ACR1203