År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & David Loeffler

Titel: 

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Högaliden, Sävars socken, Västerbotten, Umeå kommun, Västerbottens län

RAC: 

2009:34