År: 
2010
Författare: 

Magnus Reuterdahl

Titel: 

Mellan Svaletorpet, Långö och Broholmen: Arkeologisk utredning och KMKB inom en del av Mjöbäcks socken, Västergötland, Svenljunga kommun, Västra Götalands län, och Älvsereds socken, Halland, Falkenbergs kommun, Hallands län

RAC: 

2010:11

År: 
2010
Författare: 

Magnus Reuterdahl

Titel: 

Bland torpgrunder och fossila åkrar i Sexdrega: Arkeologisk utredning och KMKB inför vindkraftsutbyggnad inom en del av Sexbreda socken, Svenljunga kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2010:07