År: 
2010
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger, Lisbet Bengtsson & Magnus Reuterdahl

Titel: 

Forntiden på Kattleberg belyst genom arkeologisk undersökning av två förhistoriska boplatser, Skepplanda 32 och 230, Västergötland, Ale kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2010:20