År: 
2012
Författare: 

Britta Wensstedt Edvinger

Titel: 

Kulturmiljöutredning och arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkrafts¬utbyggnad i Ödmården, Skogs och Söderala socknar, Hälsingland, Söderhamns kommun, Gävleborgs län

RAC: 

ACR1212