År: 
2013
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad i projektområdet Långholmsberget, Billsjön, Söderbärke socken, Smedjebackens kommun, Dalarnas län