År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Fågelås–Hökensås: arkeologisk utredning steg 1 inför planerad vindkraftsutbyggnad inom Södra Fågelås socken, Västergötland, Hjo kommun, Västra Götalands län

RAC: 

ACR1205