År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Vindkraftverk i Vennebjörke: arkeologisk utredning steg 1 av vägkorridorer och planerade uppställningsplatser för två vindkraftverk, Södra Vi socken, Småland, Vimmerby kommun, Kalmar län

RAC: 

2011:06