År: 
2005
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Ett område med fossil åkermark i Äskya: förundersökning inom fornlämning 199, Stenbrohults sn, Småland

RAC: 

JA14