År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Sunds-Lövåsa: arkeologisk utredning steg 1 av vägkorridorer och planerade uppställningsplatser för vindkraftverk, Sunds socken, Ydre kommun, Östergötlands län

RAC: 

2011:07