År: 
2013
Författare: 

Joel Berglund & Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Rösegravar på Kumo: arkeologisk undersökning av fornlämningar i Sundsvall 12:1-2 och 20:1-3, Skönsmon, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

RAC: 

2013:03

År: 
2013
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Rösegravar på Kumo: arkeologisk undersökning av fornlämningarna Sundsvall 12:1-2 och 20:1-3, Skönsmon, Medelpad, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

RAC: 

2013:03