År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger och Kjell Edvinger

Titel: 

Kulturvärden på Skottfjället: påverkansanalys inför planerad vindkraftsutbyggnad, Bro, Bärfendals och Svarteborgs socknar, Bohuslän, Lysekils och Munkedals kommuner, Västra Götalands län

RAC: 

ACR1206