År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Brickan: arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark i Lillhärdals och Svegs socknar, Härjedalens kommun, Jämtlands län

RAC: 

2008:20