År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Grevekulla projektområde för vindkraft: arkeologisk utredning steg 1 – kulturmiljökonsekvensbeskrivning, Västra Ryds och Svinhults socknar, Ydre kommun, Östergötlands län

RAC: 

2011:08