År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Ny kraftledning på sträckan Lindbacka-Östensjö: arkeologisk utredning steg 1-KMKB, Örebro, Täby, Kräcklinge, Hardemo, Lekebergs och Hallbergs kommuner, Örebro län

RAC: 

2012:03