År: 
2003
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Fossil åker med röjningsrösen, fornlämning 42, Tannåkers sn, Småland: arkeologisk förundersökning

RAC: 

JA08