År: 
2005
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Stentjärnåsen: arkeologisk utredning inför utbyggnad av vindkraft inom Funäsdalen 701, Tännäs sn, Härjedalens kn, Jämtlands län

RAC: 

JA21

År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger, Lena van den Brink & Sebastian Ackèr

Titel: 

Kultur- och naturvärden mellan Funäsdalen och Långå: arkeologisk utredning steg 1 och naturvärdesbedömning inför en planerad kraftledning i Tännäs socken, Härjedalen, Jämtlands län

RAC: 

2009:44