År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk förundersökning av en del av en förhistorisk boplats, Tanum 1904 i Fröstorp, Tanums socken, Bohuslän, Tanums kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2008:03

År: 
2009
Författare: 

Anneli Sundkvist & Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Oppen: arkeologisk förundersökning av grav och boplatslämningar, Tanums socken, Bohuslän, Tanums kommun, Västra Götalands län

RAC: 

2009:27