År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Hulterna projektområde för vindkraft: särskild arkeologisk utredning steg 1, Godegårds och Tjällmo socknar, Motala kommun, Östergötlands län

RAC: 

2012:06

År: 
2012
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Hultema projektområde för vindkraft: särskild arkeologisk utredning steg 1, Godegårds och Tjällmo socknar, Motala kommun, Östergötlands län

RAC: 

2012:06