År: 
2008
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Eriksdal, Hinneryds och Torpa socknar, Småland, Markaryds och Ljungby kommuner, Västra Götalands län

RAC: 

2008:25