År: 
2014
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Magnus Stenhols

Titel: 

Arkeologisk förundersökning av boplatserna Träslöv 182, Varberg 138 och Varberg 139 samt härden Träslöv 183, Träsvöl 30:1>1 och 30:1>3, Varbergs och Träslövs socknar, Varbergs kommun, Hallands län

RAC: 

2014:05