År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Särskild arkeologisk utredning steg 1–2 inom Trönninge 10:6, 32:1 och 32:7, samt arkeologisk förundersökning av boplatsen Lindberg 95, Lindbergs socken, Varbergs kommun, Hallands län

RAC: 

2011:27