År: 
2013
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Återställning av en skadad fornlämning på ett samiskt viste: Undersåker 205:1 – boerne ’mjölkgrop’, Undersåkers socken, Jämtland, Åre kommun, Jämtlands län

RAC: 

2013:04