År: 
2010
Författare: 

David Loeffler & Kjell Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning steg 1 inför en planerad vindpark vid Hestra, Asby, Torpa och Västra Ryds socknar, Ydre kommun, Östergötlands län

RAC: 

2010:19

År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Grevekulla projektområde för vindkraft: arkeologisk utredning steg 1 – kulturmiljökonsekvensbeskrivning, Västra Ryds och Svinhults socknar, Ydre kommun, Östergötlands län

RAC: 

2011:08