År: 
2015
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Magnus Stenhols

Titel: 

Torparängen: arkeologisk utredning steg 1-2 inom fastigheten Växjö 12:10, Teleborg, Växjö socken och kommun, Kronobergs län 

RAC: 

2015:01

År: 
2015
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Magnus Stenhols

Titel: 

Arkeologisk förundersökning av fornlämningarna Växjö 29-31:1, stenkammargravar, och Växjö 189:1, fossil åker, Växjö 12.10, Växjö socken, Växjö kommun, Kronoberg län

RAC: 

2015:02

År: 
2007
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger

Titel: 

Arkeologisk utredning inom Växjö 13:35, Växjö socken och kommun, Kronobergs län

RAC: 

JA28

År: 
2006
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Bilaga: vallen under 9000 år: rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland

RAC: 

JA24

År: 
2006
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Vallen under 9000 år: rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland

RAC: 

JA24

År: 
2005
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Arkeologisk förundersökning vid Domfällevägen: fornlämning 356 i Växjö sn, Småland

RAC: 

JA19

År: 
2003
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Skogsudden, Växjö kn, Kronobergs län: kulturhistoriskt planeringsunderlag

RAC: 

JA07