År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Eva Klotz

Titel: 

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Askomebjär, Askome och Vessige socknar, Falkenbergs kommun, Hallands län

RAC: 

2009:14

År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Vindkraftverk i Väby: arkeologisk utredning och KMKB, Vessige socken, Falkenbergs kommun, Hallands län

RAC: 

2009:06

År: 
2009
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger & Eva Klotz

Titel: 

Arkeologisk utredning och KMKB inför en planerad vindpark vid Hjuleberg,Vessige och Abilds socknar, Halland, Falkenbergs kommun, Hallands län

RAC: 

2009:05

År: 
2011
Författare: 

Britta Wennstedt Edvinger

Titel: 

Odlingsspår från bronsåldern: arkeologisk förundersökning av en del av en fossil åker, Vessige 209, Vessige socken, Väby 5:2, Falkenbergs kommun, Hallands län

RAC: 

2011:21