Mer än 300 arkeologiska utredningar finns i vår projekthistorik.

Utredningarna har gällt vägar, gång- och cykelvägar, kraftledningar, naturgasledningar, vindparker, biogasanläggningar, bostadsområden, fritidshusområden och mycket annat.


Uppdrag: 

P2012-057-T Gamla vägen, Örebro, Örebro län. Vi har på uppdrag av Örebro kommun genomfört en särskild arkeologisk utredning inför planerad u