Vi utför forskningsuppdrag på beställning

Vårt största uppdrag hittills är deltagande i projektet The Search for a Past: the Prehistory of the Indigenous Saami of Coastal Northern Sweden. Projektet finansierades av National Science Foundation i USA och hade Arctic Studies Center vid Smithsonian Institution som huvudman.

Mindre projekt har rört fjällområdets markanvändningshistoria i tvärvetenskaplig belysning, där arkeologer, geovetare och biologer deltagit. Finansiär har Mittuniversitetet varit.