Vi producerar kulturinformation!

 

Informationsskyltar och -tavlor

Information om fornlämningen med ID-nummer Bokenäs 7 i Bohuslän finns i dag på plats i semesterparadiset på bohuskusten. Fornlämningen bestod ursprungligen av ett helt gravfält, men odling och byggnation har reducerat den till dagens lilla gravgrupp. Nu finns här en semesteranläggning med många besökare som kan ta del av platsens äldre historia genonmn den informationstavla vi producerat och länsstyrelsen i Västra Götalands län bekostat.