Vår miljöpolicy är enkel: vi förbrukar minimalt och kompenserar genom åtgärder som utraderar vårt ekologiska avtryck.

 

Arkeologicentrum är ett miljömedvetet företag. Vår målsättning att bidra till en hållbar utveckling innebär att miljötänkande integreras i det dagliga arbetet. Vi följer alltid gällande lagstiftning. Vi arbetar kontinuerligt för att minska vår påverkan på miljön och för att öka vårt eget, våra kunders och samarbetspartners miljömedvetande. Miljöhänsyn är en självklar del av vår verksamhet.