Arkeologicentrum har genomfört omkring 500 uppdrag inför miljö- och tillståndsprövning av vindparker, bygglov för vindkraftverk samt arkeologiska utredningar, såväl frivilliga som beslutade av länsstyrelse enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950), och arkeologiska förundersökningar som föranletts av vindkraftsutbyggnad.

På basis av samnordiska riktlinjer, svensk miljö- och kulturmiljölagstiftning samt RAÄ:s anvisningar har vi utarbetat en egen modell för hantering av kulturvärden i landskapet i samband med vindkraftsutbyggnad och andra stora markexploateringsprojekt. Fältinventering genomförd av personal med rätt arkeologisk kompetens och gedigen kännedom om kulturhistoriska lämningar, landskapsanalys och fördjupad förståelse av sambanden mellan naturliga förutsättningar och människornas verksamheter i ett område, kulturvärdesbedömning, sårbarhets- och påverkansanalys samt konsekvensbedömning är grundstenar i detta bygge.

Akribi och rättssäkerhet står högst på dagordningen i våra vindkraftsuppdrag. Därför anlitas vi även i samband med domstolsförhandlingar och som biträden i överklagandeprocesser. Att domstolarna många gånger gör samma bedömningar som vi ser vi som ett kvitto på att vi når våra egna högt ställda mål och förstår innebörden av lagarna och riktlinjerna.

Våra vindkraftsuppdrag omfattar arkeologisk utredning steg 1-2, förundersökning, förstudie/kulturmiljöanalys, kulturmiljöutredning, påverkansanalys, konsekvensbedömning, skrivelser och yttranden i samband med överklaganden, deltagande i mark- och miljödomstolsförhandlingar m.m.:

 

Adelöv-Grännaberget, F, 2021

Anderna, XY, 2021

Askomebjär, N, 2008
Assjö, F, 2010
Berg II, G, 2008
Berg, G, 2008
Bjulebo & Björnhuvud, H, 2007
Bjälebo & Bråbo, H, 2008
Björkhöjden, Z, 2009

Björnberget, Y, 2020, 2021
Björnsjöbodarna, Z, 2014
Björnsjöbodarna, Z, 2013
Björnskallen, Z, 2005

Björntjärnsberget, XY, 2021
Blackfjället, Y, 2014
Blakliden, AC, 2015
Blisterliden, AC, 2013, 2021, 2022
Blodrotberget, Y, 2014
Blåsmark, BD, 2011
Boarp, F, 2014, 2020, 2020

Bockstigen, I, 2016

Bodsjöåsen, XY, 2021
Bondorlunda, E, 2009

Bondrum, M, 2021
Borgvattnet, Z, 2009
Bottnaryd II, F, 2015
Bottnaryd, F, 2015
Brickan, Z, 2008
Brinken, Norsjö, AC, 2014
Brotorp, E, 2009
Brännan, G, 2012
Brännliden, AC, 2015
Bräntet II, Y, 2009
Bräntet, Y, 2008
Dalen, O, 2013
Dalåsen, Z, 2015
Dalåsen, Z, 2012

Dals-Ed, O, 2018
Degerkölen 2, X, 2012
Degerkölen, X, 2013
Degerkölen, X, 2011
Derome, N, 2008

Ebbegärde, H, 2021
Ekeryd, G, 2010
Eriksdal, G, 2008
Eriksmåla, G, 2008
Femsjö-Bohult, N, 2008

Finnåberget, Y, 2017
Fisksjölandet, Z, 2012

Fjällboheden 2, AC, 2022

Flakaberget, Y, 2019
Flöxhult, G, 2012
Flöxhult, G, 2009

Folkesmålen, E, 2017
Fröslida I, N, 2008
Fröslida II, N, 2008
Fröslida III, N, 2009
Furuby, G, 2009, 2015, 2015, 2021
Fågelås-Hökensås, O, 2013
Fäbodliden II, AC, 2010
Fäbodliden III, AC, 2010
Fäbodliden, AC, 2009

Fäbodliden, AC, 2018
Fängsjön-Storsjöhöjden, Y, 2011
Färnsviken, S, 2011
Gammelbodberget, Z, 2014
Gastensbo, N, 2008
Gislorp, E, 2009
Granliden, BD, 2010

Gretas klackar 1, X, 20921

Grets klackar 2, X, 2021
Grevekulla, E, 2010

Grubban, X, 2019, 2020, 2022
Gråtanliden, AC, 2013, 2016
Gråtanliden, AC, 2010

Gräsås, N, 2020
Gröninge, E, 2011
Grönmyrberget, Y, 2011

Gubbaberget, X, 2021, 2021, 2021
Gullspång, O, 2008
Gummaråsen, N, 2008
Gunnarby II, 2009
Gunnarby, O, 2007
Gunnilstorp, F, 2012

Gustav Adolf, S, 2017, 2018
Gårmyrberget, Y, 2008
Gällivare krölm, BD, 2004
Gällivare krölm, BD, 2002

Gärdesfloberget, Z, 2011, 2017
Hackeryd, E, 2009
Hallbrån, X, 2015
Hamneda, G, 2010
Hamneda-Horn, G, 2010
Handsjökrusen, Z, 2011
Hestra, E, 2010
Hjortseryd, G, 2008
Hjortseryd, G, 2008
Hjuleberg II, 2008
Hjuleberg, N, 2008
Hjällbo, O, 2011
Holmsjöåsen, Y, 2011
Hornmyran, AC, 2010
Hornsberg, E, 2009
Horshaga 2, G, 2011
Horshaga PM, G, 2014
Horshaga, G, 2011
Hultema, E, 2012, 2020
Hälsingeskogen 2, X, 2013
Hälsingeskogen, X, 2014
Hälsingeskogen, X, 2014
Hälsingeskogen, X, 2013
Hälsingeskogen, X, 2012
Hästilt, N, 2009
Högaliden II, AC, 2013
Högaliden II, AC, 2010
Högaliden III, AC, 2010
Högaliden, AC, 2009
Högberget, Z, 2011

Högbrännan, AC, 2018
Högen, O, 2010
Högkölen, X, 2010
Hökhult, G, 2008
Johanneshus, G, 2009
Kamsåsen II, Z, 2011
Kamsåsen I, Z, 2011

Kapelludden, I, 2016

Klevberget, Y, 2020, 2020
Knuts kulle, F, 2011
Knäred, N, 2008
Knäsjöhöjden, Y, 2011
Kronoberget, T, 2010

Kråktorpet, Y, 2018
Kråkshult m.fl., N, 2008

Kullarna, X, 2020, 2021

Kultermossen, T, 2019

Kusberget, Z, 2020
Kånna kompl. fornlämningar I, G, 2014
Kånna kompl. kulturmiljö II, G, 2014
Kånna, G, 2012

Källbomark, AC, 2019, 2020

Källmyrberget, X, 2020

Kärnebo, H, 2021

Käymävaara, BD, 2016, 2018

Kölvallen, X, 2019
Lebo, H, 2012
Lehtirova, BD, 2015
Lekvall, O, 2010
Lemnhult, F, 2009

Lillås, X, 2021
Ljunga 2, G, 2011
Ljunga, G, 2011
Lockarp, F, 2015
Lockarp, F, 2013
Lunnekullen, O, 2007

Lyckås, F, 2019
Lyrestad, O, 2011
Lyrestad, O, 2010

Långgrund 1, D, 2021

Långgrund 2, E, 2021
Långholmsberget, W, 2013
Långsjöby, AC, 2013
Långå-Funäsdalen, Z, 2009

Långåsen, Y, 2020
Marhult, G, 2009

Marktjärn, Y, 2021
Middagsfjället, Z, 2007
Mjöbäck, O, 2010
Mullberget-Rätan, Z, 2011
Målajord, G, 2014, 2017
Målarberget, U, 2013, 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

Mållångsberget, Y, 2020, 2020

Mörtsjö, ET, 2021

Mörtsjö-Kobäcken, ET, 2021

Nordkölen, Z, 2014, 2021

Norrberget, X, 2021

Nylandsbergen, Y, 2017, 2018
Nåthult, G, 2011

Näsudden, I, 2016

Odensvi, T, 2020
Pauträsk, AC, 2014, 2017
Putsered, N, 2008
Putsered, N, 2008

Risträsk-Stöttingfjället, AC, 2015
Rodovålen, Z, 2008
Rydaholm, F, 2013
Ryningsnäs, H, 2008

Rämma-Törresröd, O, 2022
Ränsliden, O, 2011
Rätan, Z, 2010
Rävbacka II, O, 2009
Rävbacka, O, 2010
Rödene, O, 2011
Rödmyrberget, Y, 2010
Röjdtjärnliden, AC, 2013

Selkävaara, BD, 2016

Selkävaara, BD, 2019
Sennan, N, 2010
Sexdrega, O, 2010
Sidensjö, Y, 2010
Siggebohyttan, T, 2015, 2019, 2020

Silja, X, 2020, 2021

Simmarp II, G, 2015
Simmarp, G, 2015

Sjisjka, BD, 2002

Skaftåsen, Z, 2016

Skarpen, X, 2019
Skedala 2, N, 2011
Skedala, N, 2010
Skeppetorp II, G, 2008
Skeppetorp, G, 2008
Skottfjället MMD, O, 2012
Skottfjället, O, 2013, 2020

Skäckarp, G, 2019

Skäckarp, G, 2020
Skäftesfall, F, 2009

Smygheden, AC, 2019
Solbergsliden, Y, 2008
Spjutåsberget, Y, 2011
St Gunnarsvattnet, O, 2008

St Uvberget, D, 2021
Staverhult, G, 2010, 2020

Staverhult, G, 2020
Stekenjokk, AC, 2007
Stenberg, AC, 2009
Stensvattsmarken, AC, 2012
Stentjärnåsen, Z, 2008
Stentjärnåsen, Z, 2005
Stigared, O, 2015, 2017

Storlandet, BD, 2020

Storrisberget, Z, 2021
Stormon, Y, 2014

Stömne, S, 2019
Stöttingfjället, AC, 2010
Sunds-Lövåsa, E, 2010
Suorva, BD, 2008

Svanabyn, AC, 2019
Svartnäs, W, 2014
Sävsered, N, 2010
Sävsered, N, 2008
Söderköping, E, 2015
Södra Storfjället, AC, 2007
Sörvik, H, 2008
Tornäs, Z, 2012, 2021

Toxberget, W, 2021
Trappberget, Y, 2010
Trappberget-Hällby, Y, 2010
Trattberget, Y, 2008
Trattberget-Skallberget II, Y, 2009
Trekilen-Österåsen, Z, 2010
Tritteboda 2, F, 2011
Tritteboda, FG, 2011
Tritteboda, G, 2010
Tvinnesheda väg, G, 2013
Tvinnesheda, G, 2014
Tvinnesheda, G, 2009
Tvinnesheda-Badeboda, G, 2014

Tvinnesheda, G, 2019
Tångböle, Z, 2007
Tägneby, E, 2009

Tönshult, H, 2019

Tönshult, H, 2020
Uddared, N, 2008

Utposten 2, X, 2021
Vaggeryd III, F, 2015
Vaggeryd II, F, 2015
Vaggeryd I, F, 2015

Vaggeryd, F, 2019
Vallsta II, X, 2015
Vallsta, X, 2014
Vallsta, X, 2014
Vallträskhobben, AC, 2007
Velinga, O, 2010
Vennebjörke, H, 2011
Verkanliden, AC, 2012
Vessige 209, N, 2011

Vikbolandet, E, 2017
Vråskogen, G, 2009
Väby, N, 2008
Värnanäs MMD, H, 2012
Värnanäs MPD, H, 2011
Värnanäs, H, 2011
Värnanäs, H, 2009
Zinkgruvan II, ET, 2015
Zinkgruvan, TE, 2009
Åby 2, G, 2011
Åby, G, 2011
Ådalen 2, Y, 2011
Ådalen, Y, 2011
Ånglarna, W, 2015
Ånhammar, D, 2013

Åsele, AC, 2020
Åshult, G, 2009, 2016, 2020, 2021
Åskälen II, Z, 2010
Åskälen, Z, 2009, 2016
Älmedal, G, 2013
Äskås-Harshult, FG, 2009
Ödmården 2, X, 2013
Ödmården, X, 2013
Ödmården, X, 2012
Öjared, O, 2008
Örevattenåsen, O, 013
Örken, N, 2008

Östavall, Y, 2020